Unit 10 lớp 9 speak

     

Unit 10. Life on Other Planets - sự sống trên các hành tinh khác

3. SPEAKING (Trả lời câu hỏi trang 85 SGK tiếng anh 9)

a) There are drawings of things a space - tourist lớn Mars saw and noted down. Try lớn guess and match the drawings with the names in the box. Then practice the dialogue with a partner./ (Có rất nhiều hình vẽ mà một công ty du hành vũ trụ đến sao hỏa nhìn thấy và ghi lại. Nỗ lực đoán cùng nối hình mẫu vẽ với tên thường gọi trong khung. Kế tiếp thực hành bài bác đối thoại với các bạn cùng học)

*

minerals plants little creatures

mountains gemstones water gas

Lời giải:

*

Nam : What vị the drawings say, Hung ?

Hung : There might be water in Mars.

Bạn đang xem: Unit 10 lớp 9 speak

Nam : và what about those black sparkling spots on the right corner ?

Hung : well, they might be traces of gemstones. There may be a lot of precious stones on Mars.

Hướng dẫn dịch:

Nam: ký kết hiệu này là gì vậy Hùng?

Hùng: có thể có nước bên trên sao Hỏa.

Nam: Và hầu như đóm color đen lấp lánh lung linh ở góc bên cần này là gì?

Hùng: À có thể là dấu vết của đá quý. Tất cả thể có nhiều đá quý bên trên sao Hỏa.

b) ảo diệu similar dialogues about the drawings, using the cues in section a)/(Làm những bài đối thoại tựa như về hầu hết hình vẽ mặt trên, thực hiện những lưu ý ở phần a)

Lời giải:

Lan: What do the drawings say, Nga?

Nga: There might be minerals on Mars.

Lan: and what about those dark shapes on the left corner?

Nga: Well, they might be signs of gas. There may be some plants on Mars.

Chú ý: Phần được gạch chân học sinh rất có thể thay chũm để cân xứng với ý kiến cá thể của mình.

Hướng dẫn dịch:

Lan: ký hiệu này là gì vậy Nga?

Nga: hoàn toàn có thể có khoáng sản ở sao Hỏa?

Lan: Và đều hình color đen ở góc bên trái là gì?

Nga: À rất có thể là ký hiệu của khí. Rất có thể có thực trang bị trên sao Hỏa.

Gợi ý 1:

Hoang: What vày the drawings mean, Hieu?

Hieu: There might be gas on Mars.

Hoang: & what about those dark shapes in the middle? It looks lượt thích human.

Hieu: Well, they might be little creatures. There may be someone who lives on Mars.

Gợi ý 2:

Cuong: What vì the drawings say, Nam?

Nam: There might be plants on Mars because they found the signal of water there.

Xem thêm: Những Hình Ảnh Chúc Mừng 8 3 Đẹp Nhất 2022, Tổng Hợp Hình Ảnh 8/3 Đẹp Nhất

Cuong: và what about those dark triangle shapes in the middle? They look like mountains.

Nam: Right, they’re actually mountains.

Hướng dẫn dịch:

Gợi ý 1:

Hoang: đều hình vẽ này tức là gì, Hieu?

Hieu: rất có thể có khí ga trên Sao Hỏa.

Hoang: thế còn hồ hết hình vẽ màu black ở giữa? Trông nó y như người vậy.

Hieu: Ừm, rất có thể có sinh thứ nhỏ. Có thể có ai kia sống bên trên Sao Hỏa.

Gợi ý 2:

Cuong: phần đa hình vẽ này nói điều gì, Nam?

Nam: rất có thể có thực đồ gia dụng trên Sao Hỏa bởi họ đã tìm thấy dấu hiệu của nước nghỉ ngơi đó.

Cuong: núm còn phần lớn hình tam giác màu đen ở giữa? Trông nó giống phần đa ngọn núi.

Nam: Ừ, bọn chúng thực sự là đông đảo ngọn núi.

c) Now talk with a partner. Tell each other what you think there might be on Mars, on the moon và on other planets./ (Bây tiếng hãy rỉ tai với bạn cùng học. Hãy nói với nhau hầu như gì bạn nghĩ là có lẽ rằng có nghỉ ngơi trên sao hỏa, trên mặt trăng cùng trên địa cầu khác.)

Lời giải:

I think people can live on the moon in the future. On the moon there might be water, plants and mineralsect... How about you ? bởi you think so ?

Hướng dẫn dịch:

Mình nghĩ con người có thể sống xung quanh trăng vào tương lai. Cùng bề mặt trăng có thể có nước, thực vật, tài nguyên và vân vân... Còn bạn thì sao? các bạn có suy nghĩ vậy không?

Gợi ý:

I think human can develop the civilization far more than in the space in the future because there are billions of planets in the universe & there might be some planets which have the similar environment as the Earth. How about you? bởi vì you think so?

I think human can’t live on the other planets in the Solar System as it’s too far or too close to lớn the Sun so the temperature may be too cold or too hot lớn live.

Xem thêm: Mạch Bảo Vệ Quá Áp Và Thấp Áp,Quá Áp Chint, Mạch Bảo Vệ Quá Dòng Quá Áp Cho Nguồn Điện

Hướng dẫn dịch:

Mình nghĩ loại người có thể phát triển nền văn minh xa rộng trong vũ trụ sống tương lai vì tất cả hàng tỉ trái đất trong vũ trụ và rất có thể có một vài toàn cầu có môi trường xung quanh giống Trái Đất. Còn bạn ? chúng ta nghĩ sao ?

Mình nghĩ về con fan không thể sống trên hành tinh khác vào Hệ phương diện Trời vày nó quá xa hoặc quá ngay gần Mặt Trời cần nhiệt độ có thể quá giá hoặc quá nóng để sống.

Xem toàn bộ Soạn Anh 9: Unit 10. Life on Other Planets - cuộc sống trên những hành tinh khác