Tuần hoàn máu sinh 11

     

- Dịch tuần hoàn: máu hoặc tất cả hổn hợp máu và dịch mô, hoà tan những chất bồi bổ và các chất khí → vận chuyển các chất từ phòng ban này lịch sự cơ quan khác thỏa mãn nhu cầu cho các chuyển động sống của cơ thể.

Bạn đang xem: Tuần hoàn máu sinh 11

- Tim: hút với đẩy máu trong hệ mạch → ngày tiết được tuần hoàn liên tiếp trong hệ mạch

- hệ thống mạch máu:

+ Động mạch: Dẫn ngày tiết từ tim đến những mao mạch và các tế bào

+ Mao mạch: Dẫn tiết từ cồn mạch với tĩnh mạch

+ Tĩnh mạch: Dẫn huyết từ các các mao quản về tim


2. Chức năng của hệ tuần hoàn

- hỗ trợ chất dinh dưỡng, ôxi mang đến tế bào hoạt động

- Đưa những chất thải đến thận, phổi, da để thải ra ngoài

→ Vận chuyển các chất từ bộ phận này đến phần tử khác để đáp ứng nhu cầu cho các hoạt động sống của cơ thể.


II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN HOÀN Ở ĐỘNG VẬT

- Động vật đa bào tất cả cơ thể bé dại dẹp và động vật đơn bào không có hệ tuần hoàn và các chất được thảo luận qua bề mặt cơ thể.

- Động vật nhiều bào kích thước khung hình lớn, do đàm phán chất qua mặt phẳng cơ thể không thỏa mãn nhu cầu được nhu cầu của cơ thể → có hệ tuần hoàn.


*

*

Hình 1: Hệ tuần hoàn kín và hệ tuần trả hở 

Bảng 1: So sánh điểm sáng của hệ tuần hoàn hở cùng hệ tuần hoàn kín 


*

*

*

3. Khunh hướng tiến hoá của hệ tuần hoàn

Ban đầu, các sinh vật chưa xuất hiện hệ tuần hoàn, trong quy trình tiến hóa, hệ tuần hoàn mới xuất hiện.

Xem thêm: Vẽ Sơ Đồ Đại Não Và Trình Bày Hình Dạng Cấu Tạo Ngoài

+ Từ tất cả hệ tuần hoàn → hệ tuần hoàn càng ngày càng hoàn thiện.

+ từ hệ tuần trả hở → hệ tuần hoàn kín.

+ từ tuần hoàn 1-1 (tim 2 phòng với một vòng tuần hoàn - cá) → tuần trả kép (từ tim cha ngăn, huyết pha những – lưỡng thê → tim ba ngăn với vách ngăn trong tâm địa thất, tiết ít xáo trộn hơn - bò sát → tim tứ ngăn máu không xáo trộn – chim, thú).

Xem thêm: Khối C20 Gồm Những Trường Nào Ở Hà Nội, Các Trường Và Ngành Học Xét Tuyển Khối C19 Và C20


*
*
*
*
*
*
*
*

vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp truongsontay.com


Cảm ơn bạn đã áp dụng truongsontay.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép truongsontay.com nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.