Tóm tắt truyện thủy hử

     

THỦY HỬ LÀ GÌ?

Thủy Hử nghĩa black là Bến Nước. Là 1 trong trong Tứ đại danh tác của nền văn học cổ điển Trung Quốc.

TÓM TẮT TRUYỆN THỦY HỬ

Cốt truyện chủ yếu của Thủy Hử là sự việc hình thành và những các thành tích của một nhóm người kháng triều đình mà đổi mới giặc cướp, thường gọi là 108 hero Lương đánh Bạc.

Bạn đang xem: Tóm tắt truyện thủy hử

Quá trình tập thích hợp của các anh hùng thảo dã trên bến nước để hình thành quân khởi nghĩa Lương Sơn tệ bạc được Thi năn nỉ Am dành 70 hồi nhằm diễn giải. Mặc dù nhiên, nhân vật trước tiên được đề cập không phải là một trong những vị nhân vật Lương Sơn, nhưng mà là Cao Cầu. Theo ý kiến các nhà nghiên cứu, quá trình thăng tiến của gian thần Cao Cầu chính là sự tố giác cho chính vì sự thối nát ở trong phòng Bắc Tống khi này mà người chịu trách nhiệm cao nhất là hoàng đế Tống Huy Tông, một quân vương nghịch bời, không thân mật tới vấn đề triều chính.

Từ một thảo dân lông bông, Cao Cầu chạm chán may không còn lần này tới lần khác, biến sủng thần của vua Tống Huy Tông với được phong chức Thái uý. Mối liên kết giữa những gian thần Cao Cầu, Lương Trung Thư, vương Tiễn… và bộ máy quan lại tham lam, xảo quyệt, độc ác bên dưới đã có tác dụng hại các trung thần của triều đình (Lâm Xung, Võ Tòng, Dương Chí, Tống Giang, Hoa Vinh…) khiến cho họ lần lượt nên bỏ sự nghiệp đi theo Lương đánh Bạc.

Cũng bao gồm những anh hùng xuất thân nơi thôn dã, không có chức vụ quyền hành tuy thế bất bình với sự áp chế, tách bóc lột của quan lại lại địa phương như Lý Quỳ, Sử Tiến, lưu lại Đường… phải đã ra tay tương trợ người thiến nạn hoặc từ cứu phiên bản thân mình, trở thành tín đồ phạm tội với triều đình và cũng lên Lương Sơn.

Xem thêm: Lời Bài Hát Vết Thương Cuối Cùng, Bài Hát Hay

Từng nhóm anh hùng được tập thích hợp riêng lẻ, rồi tiếp nối tất cả số đông tụ về Lương Sơn.

*

108 ANH HÙNG LƯƠNG SƠN BẠC

108 thủ lĩnh Lương đánh gồm có 36 vị sao Thiên cương và 72 vị Địa sát, đi đầu là Tống Giang và sau cùng là Đoàn Cảnh Trụ.

1. “Hô Bảo Nghĩa” Tống Giang (đầu truyện điện thoại tư vấn là “Cập Thời Vũ” Tống Giang)2. “Ngọc Kỳ Lân” Lư Tuấn Nghĩa3. “Trí Đa Tinh” Quân sư Ngô Dụng4. “Nhập Vân Long” Công Tôn Thắng5. “Đại Đao” quan lại Thắng6. “Báo Tử Đầu” Lâm Xung7. “Tích kế hoạch Hỏa” Tần Minh8. “Song Chiên” Hô Duyên Chước9. “Tiểu Lý Quảng” Hoa Vinh10. “Tiểu Toàn Phong” sử dụng Tiến11. “Phác Thiên Bằng” Lý Ứng12. “Mỹ Nhiệm Công” Chu Đồng13. “Hoa Hoà Thượng” Lỗ Trí Thâm14. “Hành Giả” Võ Tòng15. “Song yêu mến Tướng” Đổng Bình16. “Một Vũ Tiễn” Trương Thanh17. “Thanh Diện Thú” Dương Chí18. “Kim quý phái Thủ” từ Ninh19. “Cấp Tiên Phong” Sách Siêu20. “Xích vạc Quỷ” giữ Đường21. “Hắc Toàn Phong” Lý Quỳ22. “Thần Hành Thái Bảo” Đới Tung23. “Cửu Văn Long” Sử Tiến24. “Mộc Già Lan” Mục Hoằng25. “Sáp Sí Hổ” Lôi Hoành26. “Hỗn Giang Long” Lý Tuấn27. “Lập Địa Thái Tuế” Nguyễn đái Nhị28. “Thuyền Hỏa Nhi” Trương Hoành29. “Đoản Mệnh Nhị Lang” Nguyễn tè Ngũ30. “Lãng Lý Bạch Điều” Trương Thuận31. “Hoạt Diêm La” Nguyễn tiểu Thất32. “Bệnh quan Sách” Dương Hùng33. “Biển Mệnh Tam Lang” Thạch Tú34. “Lưỡng Đầu Xà” Giải Trân35. “Song Vĩ Hạt” Giải Bảo36. “Lãng Tử” Yến Thanh37. “Thần Cơ Quân Sư” Chu Vũ38. “Trấn Tam Sơn” Hoàng Tín39. “Bệnh Uý Trì” Tôn Lập40. “Xú Quận Mã” Tuyên Tán41. “Mộc tỉnh giấc Can” Hắc tư Văn42. “Bách chiến hạ Tướng” Hàn Thao43. “Thiên Mục Tướng” Bành Dĩ44. “Thánh Thuỷ tướng tá Quân” Đan Đình Khuê45. “Thần Hỏa tướng tá Quân” Ngụy Định Quốc46. “Thánh Thủ Thư Sinh” Tiêu Nhượng47. “Thiết Diện Khổng Mục” Bùi Tuyên48. “Ma Vân Kim Sí” Âu Bằng49. “Hỏa Nhãn Toan Nghê” Đặng Phi50. “Cẩm Mao Hổ” Yến Thuận51. “Cẩm Báo Tử” Dương Lâm52. “Oanh Thiên Lôi” Lăng Chấn53. “Thần Toán Tử” Tưởng Kính54. “Tiểu Ôn Hầu” Lã Phương55. “Kiển Nhân Quý” Quách Thịnh56. “Thần Y” An Đạo Toàn57. “Tử Nhiệm Bá” Hoàng tủ Đoan58. “Nụy Cước Hổ” vương vãi Anh59. “Nhất Trượng Thanh” Hỗ Tam Nương60. “Táng Môn Thần” Bào Húc61. “Hỗn thế Ma Vương” Phàn Thụy62. “Mao Đẩu Tinh” Khổng Minh63. “Độc Hỏa Tinh” Khổng Lượng64. “Bát Tý mãng cầu Tra” Hạng Sung65. “Phi Thiên Đại Thánh” Lý Cổn66. “Ngọc Tý Tượng” Kim Đại Kiện67. “Thiết Địch Tiên” Mã Lân68. “Xuất Động Giao” Đồng Uy69. “Phan Giang Thần” Đồng Mãnh70. “Ngọc Phạn Cang” bạo phổi Khang71. “Thông Tý Viện” Hầu Kiện72. “Khiêu Giản Hổ” nai lưng Đạt73. “Bạch Hoa Xà” Dương Xuân74. “Bạch Diện Lang Quân” Trịnh Thiên Thọ75. “Cửu Vĩ Quy” Đào Tôn Vượng76. “Thiết Phiến Tử” Tống Thanh77. “Thiết năng khiếu Tử” Nhạc Hoà78. “Hoa Hạng Hổ” Cung Vượng79. “Tùng Tiến Hổ” Đinh Đắc Tôn80. “Tiểu Già Lan” Mục Xuân81. “Thao Đao Quỷ” Tào Chính82. “Vạn Lý Ma Vương” Tống Vạn83. “Mô Trước Thiên” Đỗ Thiên84. “Bệnh Đại Trùng” tiết Vĩnh85. “Kim Nhãn Bưu” Thi Ân86. “Đả Hổ Tướng” Lý Trung87. “Tiểu Bá Vương” Chu Thông88. “Kim tiền Báo Tử” Thang Long89. “Quỷ Kiểm Nhi” Đỗ Hưng90. “Xuất Lâm Long” Châu Uyên91. “Độc Giác Long” Châu Nhuận92. “Hãn Địa Hốt Luật” Chu Quý93. “Tiểu Diện Hổ” Chu Phú94. “Thiết Tý Phụ” trẹo Phúc95. “Nhất chi Hoa” trẹo Khánh96. “Thôi Mệnh Phán Quan” Lý Lập97. “Thanh Nhãn Hổ” Lý Vân98. “Một Diện Mục” Tiêu Đĩnh99. “Thạch tướng Quân” Thạch Dũng100. “Tiểu Uý Trì” Tôn Tân101. “Mẫu Đại Trùng” thế Đại Tẩu102. “Thái Viên Tử” Trương Thanh103. “Mẫu Dạ Xoa” Tôn Nhị Nương104. “Hoạt Diện Diêm La” vương vãi Đình Lục105. “Hiểm Đạo Thần” Úc Bảo Tứ106. “Bạch Nhật Thử” Bạch Thắng107. “Cổ Nhượng Tao” Thời Thiên108. “Kim Mao Khuyển” Đoàn Cảnh Trụ

*
Các hero Lương Sơn bạc bẽo thường được nhắc tới gồm tất cả 108 người, tuy nhiên trên thực tiễn phải là 109 người, nếu tính cả Tiều Cái. Xa rộng nữa, nhà trại thứ nhất là vương Luân, song Vương Luân lập cập bị trừ khử không vào vai trò gì đối với sự cải tiến và phát triển của Lương Sơn bạc tình và cho nên vì vậy không được nhắc tới và không được tính vào mặt hàng ngũ các nhân vật Lương Sơn.

Xem thêm: Tài Khoản Fb Bị Khóa Trong Bao Lâu Để Lấy Lại Tài Khoản Facebook Bị Khóa?

Mặc mặc dù Tiều dòng không xác định thuộc về 108 hero Lương Sơn bạc vì trúng tên chết sớm ngơi nghỉ trại Tăng Đầu, mà lại xét ra Tiều loại là người lãnh tụ trước tiên từ dịp Lương Sơn mới mở. Đối cùng với các hero Lương sơn Bạc, tự Tống Giang trở đi, Tiều mẫu là thủ lĩnh tối cao và nếu như không vì chết choc của Tiều Cái, Tống Giang hoàn toàn có thể không biến chuyển thủ lĩnh của Lương Sơn

Thủy Hử là bộ truyện có nhiều phiên bạn dạng khác nhau. Trong các số ấy phiên bạn dạng 70 hồi là bản phổ đổi thay nhất được cắt bỏ nhiều đoạn như 108 anh hùng Lương Sơn bắt đầu làm triều đình, tấn công Liêu và Phương Lạp.