TOÁN 7 TẬP 1 TRANG 12

     

Hướng dẫn giải bài §3. Nhân, phân chia số hữu tỉ, chương I – Số hữu tỉ. Số thực, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài giải bài 11 12 13 14 15 16 trang 12 13 sgk toán 7 tập 1 bao hàm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài xích tập phần đại số gồm trong SGK toán để giúp đỡ các em học sinh học xuất sắc môn toán lớp 7.

Bạn đang xem: Toán 7 tập 1 trang 12

Lý thuyết

1. Nhân hai số hữu tỉ

– ước ao nhân nhị số hữu tỉ thuộc dấu, ta nhân giá bán trị tuyệt đối của nhì số hữu tỉ kia với nhau và đặt vết “+” trước kết quả

– mong nhân hai số hữu tỉ khác dấu, ta nhân giá trị tuyệt đối của nhị số hữu tỉ kia với nhau và đặt vết “-“ trước kết quả.

(x.y = left{ eginarrayl,,,,,,,left| x ight|.left| y ight|,,,,,,neu,,x,,y,,cung,,dau\ – left( left ight),,,neu,,x,,y,,trai,,dauendarray ight.)

2. Phân chia hai số hữu tỉ

– Số nghịch đảo:

Mọi số hữu tỉ (x e 0) đều có số nghịch đảo, kí hiệu là (x^ – 1) sao cho:

(x.x^ – 1 = 1)

(x = fracab Rightarrow x^ – 1 = fracba)

– ý muốn chi nhị số hữu tỉ, ta lấy số hữu tỉ đầu tiên nhân cùng với số nghịch đảo của số hữu tỉ vật dụng hai:

(x:y = x.y^ – 1) với (x = fracab,y = fraccd,,(b e 0,c e 0,d e 0).)

( Rightarrow x:y = fracab :fraccd = fracab.fracdc)

( Rightarrow x:y = fraca.db.c)

3. Tính chất

a) tính chất phân phối của phép nhân

Phép nhân những số hữu tỉ có đặc điểm phân phối đối với phép cùng và phép trừ:

(eginarraylx(y + z) = xy + xz;\x(y – z) = xy – xz.endarray)

Người ta áp dụng đặc thù phân phối để: Khai triển một tích

Ví dụ:

((x + y)(a + b) = x(x + b) + y(a + b))

(eginarrayl = x.a + x.b + y.a + y.b\ m = ax + ay + bx + by m.endarray)

Đặt thừa số chung: Nếu một tổng đại số của khá nhiều số mà những số hạng của nó có một vượt số chung, thì ta có thể đưa thừa số bình thường này ra ngoài thành quá số chung của tổng.

Xem thêm: Nơi Bán Máy Xay Chả Cá Lọc Xương, Máy Tách Xương Cá Làm Chả Cá, Máy Ép Xương Cá

Ví dụ:

(A = ax + bx + ay + by = x(a + b) + y(a + b))

( Rightarrow A = (a + b)(x + y))

Hoặc: (A = ax + bx + ay + by = ax + ay + bx + by)

( Rightarrow A = a(x + y) + b(x + y) = (x + y)(a + b))

b) giả dụ một tích có một quá số bằng 0 thì tích bằng 0 và ngược lại khi một tích bằng 0 thì tối thiểu phải gồm một vượt số bằng 0.

– Từ phép tắc nhân nhị số hữu tỉ ta mở rộng cho tích của tương đối nhiều số hữu tỉ và đi cho nhận xét sau:

Nếu trong một tích của các số hữu tỉ không giống 0 cơ mà số những thừa số âm là một vài chẵn thì tích gồm dấu “+” với nếu số những thừa số âm là một trong những lẻ thì tích với dấu “-“.

Xem thêm: Viết Về Mẹ Việt Nam Anh Hùng, Top 14 Tuyển Tập Bài Thơ Hay Nhất

c) phân chia một tổng hoặc một hiệu cho 1 số

Ta có: (fracx + yz = fracxz + fracyz;,,) (fracx – yz = fracxz – fracyz)

Dưới đấy là phần phía dẫn trả lời các thắc mắc có trong bài học cho chúng ta tham khảo. Chúng ta hãy gọi kỹ thắc mắc trước khi vấn đáp nhé!

Câu hỏi

Trả lời câu hỏi trang 11 sgk Toán 7 tập 1

Tính:

(eqalign& a),,3,5.left( – 12 over 5 ight) cr& b),, – 5 over 23:( – 2) cr )

Trả lời:

(eqalign& a),,3,5.left( – 12 over 5 ight) cr& = 3,5.left( – 7 over 5 ight) = 35 over 10. – 7 over 5 cr& = 7 over 2. – 7 over 5 = 7.( – 7) over 2.5 = – 49 over 10 cr& b),, – 5 over 23:( – 2) = – 5 over 23. – 1 over 2 cr& = ( – 5).( – 1) over 23.2 = 5 over 46 cr )

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài xích 11 12 13 14 15 16 trang 12 13 sgk toán 7 tập 1. Chúng ta hãy hiểu kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập

truongsontay.com reviews với chúng ta đầy đủ cách thức giải bài tập phần đại số 7 kèm bài bác giải chi tiết bài 11 12 13 14 15 16 trang 12 13 sgk toán 7 tập 1 của bài xích §3. Nhân, chia số hữu tỉ trong chương I – Số hữu tỉ. Số thực cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

*
Giải bài xích 11 12 13 14 15 16 trang 12 13 sgk toán 7 tập 1

1. Giải bài xích 11 trang 12 sgk Toán 7 tập 1

Tính:

a) $frac-27$ . $frac218$

b) 0,24 . $frac-154$

c) (-2) . ($frac-712$)

d) ($frac-325$) : 6

Bài giải:

Ta có:

a) $frac-27$ . $frac218$ = $frac-2 . 217 . 8$

= $frac-4257$ = $frac-34$

b) 0,24 . $frac-154$ = $frac24100$ . $frac-154$

= $frac24 . (-15)100 . 4$ = $frac4 . 6 . (-3 . 5)20 . 5 .4$

= $frac-910$

c) (-2) . ($frac-712$) = $frac(-2) . (-7)12$

= $frac76$ = 1$frac16$

d) ($frac-325$) : 6 = $frac-325$ : $frac61$

= $frac-325$ . $frac16$ = $frac-3 . 125 . 6$

= $frac-325 . 2 . 3$ = $frac-150$

2. Giải bài bác 12 trang 12 sgk Toán 7 tập 1

Ta hoàn toàn có thể viết số hữu tỉ $frac-516$ dưới dạng sau đây:

a) $frac-516$ là tích của nhì số hữu tỉ . Ví dụ: $frac-516$ = $frac-52$ . $frac18$

b) $frac-516$ là yêu thương của hai số hữu tỉ. Ví dụ: $frac-516$ = $frac-52$ : 8

Với mỗi câu, hãy viết thêm một ví dụ

Bài giải:

Với mỗi câu gồm thể có khá nhiều đáp án, chẳng hạn:

a) $frac-516$ = $frac-54$ . $frac14$ = $frac-58$ . $frac12$ = $frac102$ . $frac-116$ = ….

b) $frac-516$ = $frac-58$ : 2 = $frac-54$ : 4 = $frac58$ : (-2) = …

3. Giải bài xích 13 trang 12 sgk Toán 7 tập 1

Tính:

a) $frac-34$ . ($frac12-5$) . ($frac-256$)

b) (-2) . $frac-3821$ . $frac-74$ . $frac-38$

c) ($frac1112$ : $frac3316$) . $frac35$

d) $frac723$ . ($frac-86$ – $frac4518$)

Bài giải:

Ta có:

a) $frac-34$ . ($frac-125$) . ($frac-256$)

= $frac-34$ . ($frac-125$) . ($frac-256$)

= $frac-3 . (-12) . (-25)4 . 5 . 6$ = $frac-152$

b) (-2) . $frac-3821$ . $frac-74$ . $frac-38$

= $frac(-2) . (-38) . (-7) . (-3)21 . 4 . 8$

= $frac382 . 8$ = $frac198$ = 2$frac38$

c) ($frac1112$ : $frac3316$) . $frac35$

= ($frac1112$ . $frac1633$) . $frac35$

= $frac43 . 5$ . $frac35$

= $frac4 . 33 . 5 . 5$ = $frac415$

d) $frac723$ . ($frac-86$ – $frac4518$)

= $frac723$ . ($frac-86$ – $frac156$)

= $frac723$ . ($frac-236$)

= $frac-76$ = -1$frac16$

4. Giải bài xích 14 trang 12 sgk Toán 7 tập 1

Điền các số hữu tỉ phù hợp vào ô trống: