TÍNH TỔNG CÁC PHẦN TỬ TRONG MẢNG

     

- Nhập mảng, hoàn toàn có thể xây dựng thành hàm để đóng gói và thực hiện lại. Các thao tác làm việc theo yêu cầu:


(1) Nhập số N.

Bạn đang xem: Tính tổng các phần tử trong mảng

(2) triển khai lặp (từ 0 mang đến N-1) với nhập cho các giá trị Ai trong mảng.

Lưu ý: N phải được vào truyền theo dạng tham vươn lên là (tức là &N)

- Xuất mảng. Công việc đơn giản là áp dụng voøng lặp trường đoản cú 0 cho N-1 để in ra các giá trị Ai mang đến mảng. Sau đó, Writeln xuống dòng.

- Hàm tính tổng các bộ phận cho một mảng A

+ Khai báo và khởi sinh sản toång S là 0.

+ Sử dụng một vòng lặp (từ 0 đến N-1 để thông qua qua tất cả các quý hiếm Ai) nhằm tính cùng dồn giá trị của ai vào tổng S.

- Viết thân chöông trình thiết yếu với nội dung dùng để làm kiểm tra hiệu quả thực hiện của hàm.

+ Khai báo mảng A gồm tối đa 20 thành phần và biến N chỉ số lượng bộ phận của A.

+ Gọi hàm nhập mảng để nhập mảng A, với N phần tử.

+ Gọi hàm xuất mảng A, với N phần tử.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Tả Về Quê Hương Em Lớp 3 (19 Mẫu), Tả Về Quê Hương Lớp 3 (42 Mẫu)

+ In quý hiếm của tổng các phần tử bằng cách truyền trực tiếp giá trị trả về của bài toán tính tổng mang đến Writeln(……)

+ Gọi hàm Readln( ) trước khi ngừng để dừng lại xem kết quả.

Chương trình:

*
*

2. Một trong những bài thói quen tổng cùng với mảng 1 chiều

Bài toán 1: Nhập vào mảng 1 chiều từ bàn phím chỉ cất được 100 bộ phận có quý giá kiểu nguyên. Tính tổng các giá trị là số chẵn tiếp nối in ra màn hình.

Bài tập này mình cũng đã hướng dẫn trong mảng 1 chiều về cách tìm số chẵn. Cách làm như sau, xuất bản Function TongChan(Var A:Arr100;Var N:Integer):Integer; trong số ấy A:Arr100 là mảng 1 chiều có size 100 thành phần và N là số thành phần của mảng mà chúng ta đưa vào. 

1. Tạo biến đổi S:=0 nhằm lưu tổng chẵn ban sơ bằng 0.

2. Phê chuẩn từ phần tử A đầu tiên đến A bình chọn nếu chia dư mang đến 2 bởi 0 => chẵn thì S:=S+A.

Đơn giản chỉ gồm vậy thôi cùng dưới đây là Function của bài xích tập này.

*

Nếu như bạn có nhu cầu tính tổng những số lẻ gồm trong mảng 1 chiều chỉ cần sửa đoạn If(A gian lận 2 = 0) then thành If(A hack 2 = 1) then là đã thành hàm tính tổng những số lẻ.

Bài toán 2: Cho người tiêu dùng nhập mảng một chiều biết mảng chỉ chứa được 100 phần tử số nguyên dương. Hãy tính tổng của mảng phần đa chia hết cho 4 và in kết quả ra màn hình.

Bài tập tương tự như như bài ở trên chúng ta chỉ phải thay đoạn If(A mod 2 = 0) then thành If(A mod 4 = 0) then là đã có thể sử dụng lại chương trình.

Xem thêm: Lý Thuyết Quang Hợp Ở Các Nhóm Thực Vật C3 C4 Và Cam Sinh 11

*

Nếu như có các bài toán tựa như bắt họ tính tổng của những số phân tách hết cho 3, mang đến 5, cho 6 mang đến 7,… thì bọn họ làm sao đây? quan yếu ngồi viết mặt hàng loạt những chương trình bé để tính đến từng bài tập được mà các bạn chỉ cần tạo thành một chương trình nhỏ duy nhất hoàn toàn có thể sử dụng cho toàn bộ các trường phù hợp như sau.