Tính Diện Tích Hình Vành Khăn

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hình vành khănlà phần hình tròn trụ giữa hai đường tròn đồng trung tâm (h.65).Bạn sẽ xem: diện tích s hình vành khăn

Tính diện tích s hình vành khăn lúc R1= 10,5 cm, R2= 7,8cm.

Bạn đang xem: Tính diện tích hình vành khăn

Hình vành khănlà phần hình tròn trụ giữa hai đường tròn đồng trung tâm (h.65).

a) Tính diện tích s S của hình vành khăn theo R1và R2(giả sử R1> R2).

b) Tính diện tích hình vành khăn lúc R1= 10,5 cm, R2= 7,8cm.


*

Hình vành khănlà phần hình tròn giữa hai đường tròn đồng tâm (h.65)


*

Hình vành khăn là phần hình tròn trụ nằm giữa hai tuyến phố tròn đồng tâm.

Xem thêm: Gdcd 9 Bài 18: Sống Có Đạo Đức Và Tuân Theo Pháp Luật, Bài 18: Sống Có Đạo Đức Và Tuân Theo Pháp Luật

a) Tính diện tích S của hình vành khăn theo R1và R2(giả sử R1và R2).

b) Tính diện tích hình vành khăn lúc R1= 10,5 cm, R2= 7,8 cm.


*

Hướng dẫn giải:

a) Diện tích hình tròn trụ (O;R1) là S1 = πR12.

Diện tích hình trụ (O;R2) là S2 = πR22.

Xem thêm: Phương Trình Phản Ứng Pb(Oh)2 Tác Dụng Naoh → Na2Pbo2 + H2O, Pb(Oh)2 + Naoh → Na2Pbo2 + H2O

Diện tích hình vành khăn là:

S = S1 – S2 = πR12- πR22 = π( R12 – R22)

b) ráng số: S = 3,14. (10,52 – 7,82) = 155,1(cm2)

Cho tam giác AHB có góc H = 90 ° ,góc A = 30° và bảo hành =4cm.Tia phân giác góc B cắt AH trên O.Vẽ con đường tròn (O;OH) và mặt đường tròn (O;OA).Tính diện tích hình vành khăn nằm giữa hai tuyến đường tròn trên

cho hình trụ đồng vai trung phong , hình tròn nhỏ bé có chu vi bởi 18.84 cm, hình tròn trụ lớn bao gồm chu vi 31.4 cm. Hãy tính diện tích s vành khuyên bởi vì hai hinh tròn đó tạo nên ra.

vành răn dạy là gì vậy

nếu diện tích s là (18,84/3,14/1)*(18,84/3,14/1)*3,14=113,04 cm2

113,04+(31,4/3,14/2)*(31,4/3,14/2)*3,14=191,54 cm2

Cho hai hình tròn đồng vai trung phong ,hình tròn đầu tiên cóp chu vi18.84cm hình tròn trụ thứ hai có chu vi là 31.2cm tính diện tích s hình vành khuyên do hai hình tròn trụ tạo thành

Cho hai hình trụ đồng tâm, hình tròn thứ nhất có chu vi 18,84cm, hình trụ thứ hai bao gồm chu vi 31,4cm. Hãy tính diện tích hình vành khuyên vì hai hình trụ đó sinh sản thành

Bán kính hình tròn lớn là:

31,4 : 3,14 : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình tròn trụ lớn là:

5x5x3,14 = 78,5 (cm2)

Bán kính hình tròn bé dại là:

18,84 : 3,14 : 2 = 3(cm)

Diện tích hình tròn nhỏ tuổi là:

3x3x3,14 = 28,26 (cm2)

Diệnt ích hình vành khuyên nhủ là:

78,5 – 26,26 = 50,24 (cm2)

Đáp số:50,24 cm2

Bán kính hình tròn lớn là:

31,4 : 3,14 : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình tròn lớn là:

5x5x3,14 = 78,5 (cm2)

Bán kính hình tròn nhỏ dại là:

18,84 : 3,14 : 2 = 3(cm)

Diện tích hình tròn nhỏ là:

3x3x3,14 = 28,26 (cm2)

Diệnt ích hình vành khuyên răn là:

78,5 – 26,26 = 50,24 (cm2)

Đáp số:50,24 cm2

cho hai hình trụ đòng tâm,hình tròn đầu tiên có chu vi 18,84 cm;hình tròn sản phẩm hai có chu vi 31,2 cm.hãy tính diện tích s hình vành khuyên vì chưng hai hình tròn trụ tạo thành