Tính chất chiến tranh thế giới thứ nhất

     

Chiến tranh chũm giới đầu tiên mang đặc thù của một trận chiến tranh đế quốc phi nghĩa. Vì:

- mục tiêu tham chiến của các nước đế quốc: không nhường nhịn thuộc địa của nhau, khuếch trương ráng lực,… nhằm mục đích phân phân chia lại ráng giới. Những mục tiêu trên chỉ đem đến lợi nhuận cho ách thống trị tư sản cầm cố quyền.

- Hậu quả: nặng năn nỉ trên toàn bộ các mặt ghê tế, bao gồm trị, xóm hội,… rất nhiều hậu trái này đè nặng lên vai những người dân dân vô tội.

truongsontay.com
Bạn đang xem: Tính chất chiến tranh thế giới thứ nhất

*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Should I Say 'In The Next Week, This Week, Last Week Sử Dụng Thì Gì

*
*

sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp truongsontay.com


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng truongsontay.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!
Xem thêm: Soạn Bài Cách Làm Bài Văn Biểu Cảm Về Tác Phẩm Văn Học, Cách Làm Bài Văn Biểu Cảm Về Tác Phẩm Văn Học

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép truongsontay.com nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận ra các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.