Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 8 sports and games

     

Trọn cỗ từ vựng giờ Anh lớp 6 unit 8 – Sports and Games được tổng hòa hợp và share bởi truongsontay.com giúp những em ôn tập vững vàng kỹ năng tiếng Anh sẽ học trên lớp.

Trong bài viết này, truongsontay.com sẽ đem về cho những em bài học tập từ vựng giờ Anh lớp 6 unit 8 với chủ thể thú vị – Thể thao và các trò chơi thuộc sách giáo khoa giờ Anh 6 chương trình mới. Nào, bọn chúng mình cùng học thôi!

 

Trọn cỗ từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 8 – Sports and Games

 

*

 

1. Achievement /əˈtʃiːvmənt/ thành tựu

2. Aerobics /eəˈrəʊbɪks/ môn thể dục thể thao nhịp điệu

3. Athlete /ˈæθliːt/ di chuyển viên

4. Athletics /æθˈlet̬·ɪks/ (n): điền kinh

5. Badminton /ˈbædmɪntən/ môn cầu lông

6. Basketball /ˈbɑːskɪtbɔːl/ môn bóng rổ

7. Bat /bæt/ gậy tiến công bóng chày

8. Blind man’s bluff /blaɪnd mænz blʌf/ trò bịt đôi mắt bắt dê

9. Boat /bəʊt/ nhỏ thuyền

10. Boxing /ˈbɒksɪŋ/ môn đấm bốc

11. Breaststroke /ˈbreststrəʊk/ tập bơi ếch

12. Career /kəˈrɪə(r)/ nghề nghiệp, sự nghiệp

13. Chess /tʃes/ cờ vua

14. Chew /tʃuː/ nhai

15. Congratulation /kənɡrætʃuˈleɪʃn/ chúc mừng

16. Court /kɔːt/ sân (quần vợt)

17. Cycling /ˈsaɪklɪŋ/ sút xe đạp

18. Elect /ɪˈlekt/ bầu chọn, bình chọn

19. Equipment /ɪˈkwɪpmənt/ dụng cụ

20. Eurythmies /yʊˈrɪð mi, yə-/ (n): thể thao nhịp điệu

21. Exhausted /ɪɡˈzɔːstɪd/ mệt nhọc lả, kiệt sức

22. Fantastic /fænˈtæstɪk/ hay vời

23. Fishing /ˈfɪʃɪŋ/ môn câu cá

24. Fit /ˈfɪt/ khỏe mạnh mạnh, vừa vặn

25. Football /ˈfʊtbɔːl/ môn bóng đá

26. Football match /ˈfʊtbɔːl mætʃ/ trận đấu trơn đá

27. Football player /ˈfʊtbɔːl ˈpleɪər/ ước thủ nhẵn đá

28. Goggles /ˈɡɒɡlz/ kính (bảo hộ)

29. Gym /dʒɪm/ phòng luyện tập thể dục

30. Gymnastics /dʒɪmˈnæs·tɪks/ (n): thể dục thể thao dụng cụ

31. Hurdle rate /ˈhɜr·dəl reɪt/ (n): dancing rào

32. Individual /ɪndɪˈvɪdjuəl/ có tính cá nhân

33. Javelin throw /ˈdʒæv·ə·lɪn θroʊ/ (n): ném lao

34. Karate /kəˈrɑːti/ môn ka-ra-tê

35.


Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 8 sports and games


Xem thêm: 5 Lý Do Bạn Nên Mua Quần Áo Mới Vào Dịp Đầu Năm Có Được Mua Quần Áo Không ?Xem thêm: Nồi Chiên Không Dầu No Brand Aft, Emart Vietnam

Last /lɑːst/ kéo dài

36. Marathon /ˈmær·əˌθɑn/ (n): cuộc đua ma-ra-tông

37. Marathon /ˈmærəθən/ cuộc đua ma-ra-tông

38. Marathon race /ˈmær·əˌθɑn reɪs/ (n): chạy ma-ra-tông

39. Marble /ˈmɑːbl/ viên bi

40. Match /mætʃ/ trận đấu

41. Olympic games /əʊˈlɪmpɪk geɪmz/ cầm cố vận hội Olympic

42. Pedal /ˈpedəl/ bàn đạp (xe đạp)

43. Playground /ˈpleɪɡraʊnd/ sảnh chơi

44. Pole vault /ˈpoʊl ˌvɔlt/ (n): dancing sào

45. Professional /prəˈfeʃənəl/ siêng nghiệp

46. Racket /ˈrækɪt/ vợt (chơi quần vợt)

47. Referee /refəˈriː/ trọng tài

48. Regard /rɪˈɡɑːd/ coi như, coi như

49. Regatta /rɪˈɡɑː.t̬ə/ (n): cuộc đua thuyền

50. Ring /rɪŋ/ vũ đài (thể thao)

51. Running /ˈrʌnɪŋ/ môn chạy

52. Sailing /ˈseɪlɪŋ/ môn chèo thuyền

53. Skateboard /ˈskeɪtbɔːd/ ván trượt

54. Skateboarding /ˈskeɪtbɔːdɪŋ/ môn trượt ván

55. Ski /skiː/ ván trượt bang

56. Skiing /skiːɪŋ/ môn trượt bang

57. Skipping /skɪpɪŋ/ nhảy dây

58. Thể thao shoes /spɔːts ʃuː/ giầy thể thao

59. Sports competition /spɔːts kɒmpəˈtɪʃn/ hội thi đấu thể thao

60. Sporty /ˈspɔːti/ yêu thương thể thao

61. Stadium /ˈsteɪdiəm/ sân vận động

62. Swallow /ˈswɒləʊ/ nuốt

63. Swimming /ˈswɪmɪŋ/ môn tập bơi lội

64. Table tennis /ˈteɪbl ˈtenɪs/ môn trơn bàn

65. Tennis /ˈtenɪs/ môn quần vợt

66. Tug of war /tʌg əv ˈwɔːr/ trò kéo co

67. Volleyball /ˈvɒlibɔːl/ môn bóng chuyền

68. Weather forecast /ˈweðə ˈfɔːkɑːst/ dự báo thời tiết

69. Weightlifting /ˈweɪtˌlɪf·tɪŋ/ (n): cử tạ

 

Trên đây là bài viết “Tổng hợp vừa đủ từ vựng giờ Anh lớp 6 unit 8 – Sports & Games” của truongsontay.com – học tập tiếng Anh qua phim phụ đề tuy nhiên ngữ. Hy vọng nội dung bài viết này có lợi với những em.

 

Chúc các em tiếp thu kiến thức thật xuất sắc và thêm yêu thương môn giờ Anh! Đừng quên kẹ thăm truongsontay.com thường xuyên để update những kiến thức hữu ích nhưng cũng không kém phần thú vị nhé!

 

Sách audio tiếng Anh lớp 6 unit 8 – Sports và Games

 

 

Trọn bộ định hướng và bài xích tập tiếng Anh lớp 6 unit 8: “Sports & Games” tất cả đáp án