Unit 7

     

Tiếng Anh 6 Unit 7: Getting Started giúp các em học viên lớp 6 tham khảo, gấp rút trả lời các thắc mắc tiếng Anh trang 6, 7 sách Kết nối trí thức với cuộc sống bài Unit 7: Television. Dựa vào đó, các em sẽ ôn luyện thật giỏi kiến thức trước khi tới lớp.

Bạn đang xem: Unit 7

Soạn Getting Started Unit 7 lớp 6 bám sát đít theo chương trình SGK Global Success 6 - Tập 2. Thông qua đó, giúp những em học viên lớp 6 lập cập nắm vững vàng được kỹ năng để học tốt tiếng Anh 6. Vậy mời những em thuộc theo dõi nội dung bài viết dưới đây của truongsontay.com nhé:


Soạn Anh 6 Unit 7: Getting Started


Bài 1


Listen and read. (Nghe với đọc.)


Phong: What are you watching, Hung?

Hung: The Voice Kids.

Phong: That music talent show is very interesting.

Hung: It is. What programme vì chưng you often watch, Phong?

Phong: Films. I like animated films like The Lion King.

Hung: I love them, too. They"re wonderful.

Phong: I often watch them with my little brother, but he prefers cartoons.

Hung: Tom và Jerry?

Phong: Ha... Ha... Yes, he loves Jerry the mouse.

Hung: Jerry"s a clever character. Vị you know any English programmes for children?

Phong: Yes. I watch English in a Minute on VTV7. This channel has many educational programmes.

Hung: Great. I"ll watch it, too.

Dịch hội thoại:

Phong: bạn đang xem gì vậy Hùng?

Hùng: The Voice Kids (Giọng hát Việt nhí).

Phong: những tiết mục biểu diễn kĩ năng âm nhạc đó khôn cùng thú vị.

Hùng: Đúng vậy. Chúng ta thường xem chương trình gì vậy Phong?

Phong: Phim. Mình thích những bộ phim truyền hình hoạt ngoài ra Vua sư tử.

Hùng: mình cũng thích bọn chúng nữa. Chúng thật hay vời.

Phong: Mình hay xem chúng với em trai, tuy vậy em ấy say mê phim phim hoạt hình hơn.

Xem thêm: chuối già có tác dụng gì

Hùng: Tom và Jerry à?

Phong: Ha ... Ha ... Đúng vậy, nó vô cùng thích con chuột Jerry.

Hùng: Jerry là một trong nhân đồ gia dụng thông minh. Các bạn có biết chương trình tiếng Anh cho trẻ em nào không?

Phong: Có. Bản thân xem English in a Minute trên VTV7. Kênh này có tương đối nhiều chương trình giáo dục.

Hùng: hay vời. Mình cũng sẽ xem nó.


Bài 2

Choose the correct answer A, B, or C. (Chọn câu vấn đáp đúng A, B, hoặc C.)

1. Phong and Hung are talking about ___________ .

A. The Voice Kids programme

B. English in a Minute programme

C. Different TV programmes

2. Phong likes ___________ .

A. Animated films B. Cartoons C. Talent shows

3. When you"re viewing a TV programme, you say: "I"m ___________TV.”

A. Watching B. Seeing C. Looking

4. When a programme teaches you something, it"s ___________ .

A. Educational B. Funny C. Clever

Hướng dẫn dịch:

1. Phong với Hùng đang nói đến ___________.

A. Công tác The Voice Kids (Giọng hát Việt nhí)

B. Chương trình English in a Minute (Tiếng Anh trong 1 phút)

C. Những chương trình truyền hình không giống nhau

2. Phong thích hợp ___________.

A. Phim hoạt hình

B. Phim hoạt hình

C. Lịch trình tài năng

3. Khi chúng ta đang xem một chương trình TV, bạn nói: "Tôi vẫn ___________TV."

A. Xem

B. Thấy

C. Nhìn

4. Khi 1 chương trình dạy bạn điều gì đó, nó mang tính chất chất ___________.

A. Giáo dục

B. Vui nhộn

C. Thông minh

Trả lời:

1. C

2. A

3. A

4. A

1. Phong & Hung are talking about different TV programmes.

(Phong với Hùng đang nói về các công tác truyền hình khác nhau.)

2. Phong likes animated films.

(Phong yêu thích những bộ phim hoạt hình.)

3. When you"re viewing a TV programme, you say: "I"m watching TV.”

(Khi nhiều người đang xem một công tác TV, các bạn nói: “Tôi sẽ xem TV”.)

4. When a programme teaches you something, it"s educational.

(Khi một công tác dạy chúng ta điều gì đó, nó mang ý nghĩa giáo dục.)


1. The Voice Kids

a. Animated film

2. The Lion King

b. Channel

3. Tom & Jerry

c. Music talent show

4. VTV7

d. Educational programme

5. English in a Minute

e. Cartoon

Trả lời:

1 - c

2 - a

3 - e

4 - b

5 - d

1. The Voice Kids - c. Music talent show

(The Voice Kids – chương trình năng lực âm nhạc)

2. The Lion King - a. Animated film

(Vua sư tử - phim nhân ái vật hoạt hình)

3. Tom and Jerry - e. Cartoon

(Tom cùng Jerry – phim hoạt hình)

4. VTV7 - b. Channel

(VTV7 – kênh truyền hình)

5. English in a Minute - d. Educational programme

(English in a Minute – chương trình giáo dục)


Bài 4

Find và write the adjectives in the conversation which describe the programmes & characters below. (Tìm với viết những tính từ trong bài xích hội thoại miêu tả các chương trình và các nhân vật bên dưới.)

1. The Voice Kids

2. Animated films

3. Jerry the mouse

4. Programmes on VTV7

_____________

_____________

_____________

_____________

Trả lời:

1. Interesting

2. Wonderful

3. Clever

4. Educational

1. The Voice Kids – interesting

(The Voice Kids – thú vị)

2. Animated films – wonderful

(phim bác ái vật phim hoạt hình – thú vị)

3. Jerry the mouse – clever

(chuột Jerry – thông minh)

4. Programmes on VTV7 – educational

(các công tác trên kênh VTV7 – có tính giáo dục)


Bài 5

Work in groups. Interview your partners about their favourite TV programmes và report to lớn the class. (Làm việc theo nhóm. Phỏng vấn các bạn về công tác TV mến mộ và báo cáo với cả lớp.)

Example: In our group, Mai likes sports programmes on TV. Binh likes… .

Xem thêm: Nội Dung Bài Hát Chúng Em Cần Hòa Bình Chi Tiết, Tiết 10 Âm Nhạc 7 Học Hát Chúng Em Cần Hòa Bình

Trả lời:

In our group, Mai likes sports programmes on TV. Binh likes cartoons. Minh likes news. My likes the weather forecast và Hoa likes Discovery programmes on TV.

(Trong nhóm bọn chúng tôi, Mai thích những chương trình thể dục trên TV. Bình yêu thích phim hoạt hình. Minh say mê tin tức. My say mê dự báo thời tiết và Hoa thích các chương trình Discovery trên TV.)