Soạn Văn Bài Tinh Thần Yêu Nước Của Nhân Dân Ta

     

Văn phiên bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta nói đến truyền thống yêu nước trân quý của dân chúng ta cần được phát huy trong yếu tố hoàn cảnh lịch sử mới để xây dựng và bảo vệ đất nước. truongsontay.com xin bắt tắt những kỹ năng và kiến thức trọng trung khu và gợi ý soạn văn cụ thể các câu hỏi. Mời chúng ta cùng tham khảo.


*

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Tác giả:

Hồ Chí Minh (1890 - 1969)Người chiến sĩ cách mạng, hero giải phóng dân tộc, là vị lãnh tụ béo bệu của dân tộc Việt Nam.Là công ty văn, bên thơ phệ .Là danh nhân văn hóa truyền thống thế giới.

Bạn đang xem: Soạn văn bài tinh thần yêu nước của nhân dân ta

2. Tác phẩm

Bài văn được trích trong báo cáo chính trị của chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội lần thiết bị II, tháng 2/1951 của Đảng Lao động Việt Nam.Nội dung: Văn bản nói đến truyền thống lịch sử yêu nước quý báu của nhân dân ta rất cần được phát huy trong yếu tố hoàn cảnh lịch sử new để xây dựng và bảo đảm đất nước.

Câu 1: Trang 26 sgk ngữ văn 7 tập 2Bài văn này nghị luận về sự việc gì? Em hãy tìm ở chỗ ở đầu câu chốt tóm gọn nội dung vấn kiến nghị luận vào bài.


Câu 2: Trang 26 sgk ngữ văn 7 tập 2Tìm bố cục tổng quan bài văn cùng lập dàn ý theo trình tự lập luận vào bài.

Xem thêm: Phát Biểu Cảm Về Cảnh Khuya Hay Chọn Lọc, Viết Bài Văn Biểu Cảm Về Bài Thơ Cảnh Khuya


Câu 3: Trang 26 sgk ngữ văn 7 tập 2Để minh chứng cho thừa nhận định: “Dân ta tất cả một lòng nồng thắm yêu nước. Đó là một truyền thống cuội nguồn quý báu của ta”, tác giả đã giới thiệu những bằng chứng nào và thu xếp theo trình tự như vậy nào?


Câu 4: Trang 26 sgk ngữ văn 7 tập 2Trong bài bác văn, người sáng tác đã áp dụng những hình hình ảnh so sánh nào? dìm xét về chức năng của biện pháp đối chiếu ấy.


Câu 5: Trang 26 sgk ngữ văn 7 tập 2Đọc lại đoạn văn: “Đồng bào ta ngày nay” đến “nơi lòng nồng nàn yêu nước”, cùng hãy cho biết:a. Câu mở đoạn và câu links đoạn.b. Các bằng chứng trong đoạn văn này được bố trí theo phương pháp nào?c. Các sự việc và con người được link theo mô hình: “ từ... đến” có mối quan hệ với nhau như vậy nào?


Câu 6: Trang 26 sgk ngữ văn 7 tập 2Theo em nghệ thuật nghị luận sinh sống bài này còn có những điểm lưu ý gì nổi bật? (Bố cục, lựa chọn lọc vật chứng và trình tự đưa dẫn chứng, hình hình ảnh so sánh).

Xem thêm: Đôi Nét Về Bộ Luật Thành Văn Đầu Tiên Của Nước Ta Là Gì? Bộ Luật Thành Văn Đầu Tiên Của Nước Ta Là


LUYỆN TẬP

Câu 2: Trang 27 sgk ngữ văn 7 tập 2Viết một đoạn văn theo lối liệt kê khoảng chừng 4-5 câu gồm sử dụng mô hình liên kết “từ ... đến”.


Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Cảm nhấn về lòng yêu nước của dân chúng ta qua văn phiên bản Tinh thần yêu thương nước của quần chúng ta


Hãy nêu ngắn gọn rất nhiều nội dung chính và cụ thể kiến thức trọng tâm bài học " Tinh thần yêu nước của nhân dân ta "