Soạn tiếng anh lớp 8 unit 3

     

Làm theo cặp. Sử dụng những vụ việc trong bài xích đàm thoại nhằm đóng hồ hết vai ngắn sử dụng thành ngữ trong phần c.

Bạn đang xem: Soạn tiếng anh lớp 8 unit 3


At the Museurn of Ethnology

(Ở viện Bảo tàng dân tộc học)

1. Listen & read

(Nghe với đọc)

Click tại đây để nghe

*


Dương với Nick: xin chào buổi sáng.

Hướng dẫn viên: chào buổi sáng. Tôi góp gì cho những em nào?

Nick: Vâng, chúng em ước ao biết vài ba diều về những nhóm văn hóa của Việt Nam. Dương: Đúng vậy. Có thật là tất cả 54 nhóm dân tộc ở quốc gia họ không?

Hướng dẫn viên: chính xác.

Nick: thật thú vị! Em tò mò về bọn họ đấy. Nhóm nào là lớn nhất vậy?

Hướng dẫn viên: À, người việt nam (hoặc fan Kinh) tất cả số người lớn nhất, chiếm khoảng chừng 86% dân số. 53 nhóm khác được gọi là dân tộc bản địa thiểu số.

Nick: với họ sống sinh hoạt đâu?

Hướng dẫn viên: Khắp khu đất nước. Vài team như tín đồ Tày, H’mong, Dao... Sống hầu như ở những khu vực miền núi phía Bắc, và fan Chăm, Khmer, Ê Đê... Sống sống Tây Nguyên với vài thức giấc phía Nam.

Nick: Em hiểu rồi. Và họ nói ngữ điệu riêng của họ phải không?

Hướng dẫn viên: Đúng vậy, cùng họ tất cả cách sống riêng của họ cũng giống như phong tục và truyền thống cuội nguồn riêng.

Nick: thật tuyệt! Em muốn tò mò hơn về họ.

Hướng dẫn viên: Được. Cô vẫn dẫn các em đi vòng quanh với nói cho những em nghe vài nét thú vị...

a. Find the opposite of these words in the conversation.

(Tìm trường đoản cú trái nghĩa với phần đa từ này trong bài đàm thoại.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Boring >Read the conversation again & answer the questions.

(Đọc bài bác đàm thoại đợt tiếp nhữa và trả lời những câu hỏi)

*

Hướng dẫn giải:

1. They are in the Museum of Ethnology.

2. They want khổng lồ know about the ethnic groups of Vietnam.

3. There are 54 ethnic groups.

4. The Viet (or Kinh) have the largest population.

5. Yes, they do.

Tạm dịch:

1. Dương cùng Nick sinh sống đâu?

Họ sinh sống Viện bảo tàng dân tộc học.

2. Họ ước ao biết gì?

Họ ước ao biết về các nhóm dân tộc của Việt Nam.

3. Có từng nào nhóm dân tộc bản địa ở Việt Nam?

Có 54 đội dân tộc.

4. Nhóm dân tộc bản địa nào có dân số lớn nhất?

Người Việt (người Kinh) có dân sinh lớn nhất.

5. Những dân tộc bản địa thiểu sống có phong tục và truyền thống cuội nguồn riêng của học yêu cầu không?

Đúng vậy.

c. Can you find the following expressions in the conversation? Try to lớn explain what they mean. 

(Bạn gồm tìm thấy những cụm từ sau trong khúc hội thoại không? nỗ lực giải thích hợp nghĩa của chúng.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Exactly - used as a reply, agreeing with what sb has just said, or emphasising that it is correct.

2. How interesting! — How + adj/adv: used to lớn show a strong reaction lớn something.

Xem thêm: 3 Hư Hỏng Thường Gặp Ở Đèn Pha Xe Máy Không Sáng, Nguyên Nhân

3. I see — used lớn show you understand what someone said.

4. That"awesome - used to show that you think something is great.

Tạm dịch:

1. Chính xác - được dùng như một câu trả lời, gật đầu đồng ý với điều mà lại ai đó vừa nói, hoặc nhấn mạnh rằng nó đúng.

2. Thật thú vị! - How + adj/adv: được dùng để thể hiện tại sự can dự với điều gì.

3. Tôi gọi — được dùng để cho bạn thấy bạn hiểu điều mà lại ai kia nói.

4. Tuyệt vời - được thực hiện để chúng ta nghĩ rằng một cái nào đấy là hay vời.

d. Work in pairs. Use facts from the conversation to make short role-plays using the expressions in C.

(Làm theo cặp. áp dụng những vụ việc trong bài đàm thoại để đóng mọi vai ngắn sử dụng cụm từ trong phần C.)

Ví dụ:

Some groups live in mountainous regions.

→ How interesting! 

Tạm dịch:

Vài nhóm bạn sống làm việc những khu vực miền núi.

→ thật thú vị!

Hướng dẫn giải:

- There are 54 ethnic groups in Viet Nam.

→ That"s awesome!

- Each ethnic group has their own customs và traditions.

→ Exactly!

- The ghê have the largest population which accounts for 86% of the population.

→ I see!

Tạm dịch:

Có 54 dân tộc ở Việt Nam.

→ Thật tuyệt vời!

- từng dân tộc đều phải có phong tục và truyền thống cuội nguồn riêng.

→ thiết yếu xác!

- fan Kinh có dân sinh đông nhất, chiếm phần 86% dân số.

→ Tôi gọi rồi!

2. Use the words và phrases in the box khổng lồ label each picture.

(Sử dụng những từ và các từ trong form để điện thoại tư vấn tên mỗi bức hình.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Five-coloured sticky rice 

2. Terraced fields 

3. Festival 

4. Folk dance 

5. Open-air market

6. Musical instrument 

7. Costume

8. Stilt house 

Tạm dịch:

1. Xôi 5 màu

2. Ruộng bậc thang

3. Lễ hội

4. điệu múa dân gian

5. Chợ trời

6. Nhạc cụ

7. Trang phục

8. Công ty sàn

3. Complete the following sentences with the words & phrases in the box.

(Hoàn thành số đông câu sau với gần như từ và cụm từ trong khung.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Ethnic 2. Heritage 3. Stilt house

3. Festivals 5. Member 6. Terraced fields 

Tạm dịch:

1. Ở nước ta, là vi phạm luật khi phân biệt ngẫu nhiên dân tộc hoặc team tôn giáo nào.

2. Mỹ Sơn ở tỉnh Quảng Nam vừa mới được công dấn là di sản văn hóa bởi UNESCO.

3. đơn vị sàn từng phổ cập với các nhóm dân tộc vn trong một thời hạn dài.

4. Mon Giêng âm lịch là thời gian cho phần đông lễ hội đặc biệt của cả nước, nhất là ở phía Bắc.

5. Tòa công ty triển lãm của Bảo tàng dân tộc học có phong cách thiết kế bởi bản vẽ xây dựng sư Hà Đức Linh, một thành viên của group dân tộc Tày.

Xem thêm: Bản Dịch Và Lời Bài Hát Blood Sweat And Tears " (Bts), 'Blood Sweat &Ears' Của Bts

6. đa số ruộng bậc thang của Sa page authority đã dự vào vào team 11 ruộng đẹp nhất trên thế giới theo Touropia.