SOẠN SỬ 7 BÀI 19 PHẦN 3

     
nắm tắt mục 2. Trong thời hạn đầu hoạt động vui chơi của nghĩa quân Lam tô

Tóm tắt mục 2. Trong năm đầu buổi giao lưu của nghĩa quân Lam Sơn

Xem cụ thể


bắt tắt mục 1. Giải phóng tỉnh nghệ an (năm 1424)

Tóm tắt mục 1. Giải phóng nghệ an (năm 1424)

Xem chi tiết


cầm tắt mục 2. Giải tỏa Tân Bình, Thuận Hoá (năm 1425)

Tóm tắt mục 2. Giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá (năm 1425)

Xem chi tiết


bắt tắt mục 3. Lê Lợi tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi chuyển động (cuối năm 1426)

Tóm tắt mục 3. Lê Lợi tiến quân ra Bắc, không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động (cuối năm 1426)

Xem cụ thể


cầm tắt mục 1. Trận xuất sắc Động - Chúc Động (cuối năm 1426)

Tóm tắt mục 1. Trận tốt Động - Chúc Động (cuối năm 1426)

Xem cụ thể


tóm tắt mục 2. Trận bỏ ra Lăng - Xương Giang (tháng 10 - 1427)

Tóm tắt mục 2. Trận đưa ra Lăng - Xương Giang (tháng 10 - 1427)

Xem chi tiết


nắm tắt mục 3. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa sâu sắc lịch sử

Tóm tắt mục 3. Nguyên nhân chiến thắng và ý nghĩa sâu sắc lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Xem cụ thể


Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thành công có ý nghĩa sâu sắc lịch sử gì ?

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thành công có chân thành và ý nghĩa lịch sử gì ?

Xem giải mã


Hãy nêu phần đa nguyên nhân chiến thắng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

+ nhân dân ta có lòng yêu thương nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết trung tâm giành lại tự do tự do cho đất nước.

Bạn đang xem: Soạn sử 7 bài 19 phần 3

Xem giải mã


Em hãy trình bày cốt truyện trận tốt Động - Chúc Động

Tháng 10-1426, khoảng 5 vạn viện binh tương hỗ giặc vì chưng Vương Thông chỉ đạo kéo vào thành Đông Quan,

Xem giải mã


Hãy trình bày tóm tắt cốt truyện cuộc khởi nghĩa Lam đánh

Theo planer của tướng Nguyễn Chích, được Lê Lợi chấp thuận, ngày 12- 10 - 1424, nghĩa quân bất ngờ tấn công đồn Đa Căng (Thọ Xuân, Thanh Hoá), tiếp nối hạ thành Trà Lân.

Xem lời giải


Hãy trình diễn tóm tắt các chiến thắng của nghĩa quân Lam sơn

Theo planer của tướng Nguyễn Chích, được Lê Lợi chấp thuận, ngày 12- 10 - 1424, nghĩa quân bất ngờ tấn công đồn Đa Căng (Thọ Xuân, Thanh Hoá),

Xem lời giải


Lí vị quân Minh phải gật đầu đề nghị giảng hoà của Lê Lợi

Cần chú ý đến ý thức chiến đấu của nghĩa quân, tài năng, đáng tin tưởng của Lê Lợi

Xem giải thuật


nhận xét về niềm tin chiến đấu của nghĩa binh Lam đánh

tinh thần hành động dũng cảm, bất khuất, hi sinh vượt đau buồn của nghĩa quân.

Xem thêm: Bài Soạn Văn 7 Bài Luyện Tập Về Phương Pháp Lập Luận Trong Văn Nghị Luận Trong

Xem giải mã


Em hãy trình diễn tóm tắt tình tiết cuộc khởi nghĩa Lam đánh trong quá trình 1418 - 1423.

Giữa năm 1418, quân Minh huy động một lực lượng bao vây chặt căn cứ Chí Linh, quyết bắt giết Lê Lợi.

Xem lời giải


tại sao Lê Lợi ý kiến đề nghị tạm hòa cùng với quân Minh?

Tại sao Lê Lợi ý kiến đề xuất tạm hòa cùng với quân Minh?

Xem giải thuật


Em gồm nhận xét gì về kế hoạch của Nguyễn Chích?

Em tất cả nhận xét gì về chiến lược của Nguyễn Chích?

Xem lời giải


Em hãy nêu các dẫn chứng về việc ủng hộ của nhân dân

Em hãy nêu phần lớn dẫn chứng về việc ủng hộ của quần chúng. # trong cuộc khởi nghĩa Lam tô từ cuối năm 1424 đến cuối năm 1426.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Bỏ Gạch Đỏ Dưới Chữ Trong Word Trên Tất Cả Các Phiên Bản

Xem giải mã


*
*

*

*
*

*
*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép truongsontay.com gởi các thông tin đến bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.