PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH 3 ĐIỂM THẲNG HÀNG

     

Bài viết này phía dẫn cho các em cách chứng tỏ 3 điểm thẳng mặt hàng qua các ví dụ có giải thuật chi tiết, dễ hiểu.

Bạn đang xem: Phương pháp chứng minh 3 điểm thẳng hàng

Sau mỗi ví dụ là dìm xét về hướng giải quyết một bài xích toán chứng tỏ 3 điểm trực tiếp hàng. Ví dụ 1 : đến D ABC vuông trên B. Bên trên nữa khía cạnh phẳng bờ BC không có điểm A, vẽ tia Cx vuông góc BC. Bên trên tia Cx lấy M sao để cho CM = AB. Minh chứng A, M và D là trung điểm của BC trực tiếp hàng.

Xem thêm: Nhóm Chi Tiết Có Công Dụng Chung Là, Chi Tiết Có Công Dụng Chung

Giải.

Xét ?ABD cùng ?MCD, ta tất cả :

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
DE (2)

Từ (1) cùng (2), suy ra : DE trùng DF hay : D, E, F trực tiếp hàng.

Xem thêm: Gọi Chọc Cơm Tấm Thuận Kiều

Bài tập tự giải:

Ví dụ 1 : đến tam giác ABC . Trên tia đối của tia AB đem điểm F làm thế nào để cho AB = FA. Bên trên tia đối của tia AC mang điểm E làm thế nào cho AC = AE. A) bệnh minh: Δ EAF = Δ CAB b)Gọi K là trung điểm EF và D là trung điểm BC. Minh chứng : KB = FD. D) chứng minh: K, A, D trực tiếp hàng. Ví dụ 2 :Cho Δ ABC tất cả M là trung điểm của AB. Trên tia đối của tia MC lấy điểm D sao cho MD = MC. A) minh chứng Δ MAD = Δ MBC với AD // CB. B) rước N trực thuộc AD; NM cắt BC tại P. Minh chứng AN = BP. C) trên nửa phương diện phẳng bờ AB không đựng điểm D, vẽ tia AE làm thế nào để cho góc EAB + góc ABC = 180^0 . Chứng minh D, A, E trực tiếp hàng.