Photpho Tác Dụng Với Oxi

     
*

Mọi bạn cho em hỏi : tại sao photpho tác dụng oxi thiếu ra điphotpho trioxit còn chức năng với oxi dư lại ra điphotpho pentaoxit ạ


*

Trong bội phản ứng của photpho cùng oxi, photpho đóng vai trò là chất khử, oxi là hóa học oxi hóa.

Bạn đang xem: Photpho tác dụng với oxi

Khi oxi dư, thì photpho tác dụng với oxi chế tác thành sản phẩm có số thoái hóa cao nhất.

4P + 5O2 (underrightarrowt) 2P2O5

Khi oxi thiếu thì sản phẩm tạo thành bao gồm số thoái hóa thấp rộng (do lượng hóa học oxi hóa ko đủ)

4P + 3O2 (underrightarrowt) 2P2O3


*

Câu 1 : Hãy lập phương trình hóa học với viết biểu thức của định luật bảo toàn khối lượng cho mỗi phản nghịch ứng sau:a. Photpho đỏ công dụng với khí oxi tạo nên hợp hóa học điphotpho pentaoxit (P_2*O_5)b. Sắt kẽm kim loại magie tính năng với axit sunfuric (H_2*S*O_4) tạo ra hợp hóa học magie sunfat (MgSO4) và chế tạo khí hiđro.c. Natri hidroxit (NaOH) tác dụng với axit sunfuric (H_2*S*O_4) tạo thành hợp hóa học natri sunfat(N*a_2*S*O_4) với nước.

Câu 1 : Hãy lập phương trình hóa học với viết biểu thức của định cách thức bảo toàn khối lượng cho mỗi bội nghịch ứng sau:a. Photpho đỏ tác dụng với khí oxi tạo ra hợp chất điphotpho pentaoxit (P_2*O_5)b. Kim loại magie tính năng với axit sunfuric (H_2*S*O_4) tạo thành hợp chất magie sunfat (MgSO4) và tạo khí hiđro.c. Natri hidroxit (NaOH) tác dụng với axit sunfuric (H_2*S*O_4) tạo ra hợp hóa học natri sunfat(N*a_2*S*O_4) và nước.

Xem thêm: Tuyển Tập Những Hình Ảnh Dòng Sông Quê Hương Đẹp Nhất, Mang Đậm Hồn Quê


. lúc photpho cháy trong không gian đã tính năng với khí oxi, biết thành phầm tạo thành là điphotpho pentaoxit (P2O5). Phương trình hóa học viết và đúng là


Câu 1: Đốt cháy 24,8 gam photpho trong bình chứa 34 gam khí oxi, tạo thành thành điphotpho pentaoxit. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thì hóa học còn dư và khối lượng dư là:A. Photpho, dư 16,8 gam B. Khí oxi , dư 2gamC. Khí oxi, dư 8,4 gam D. Photpho, dư 4 gamCâu 2: Đốt cháy 3,1 gam phốt pho trong bình cất 2,8 lít khí oxi (đktc). Sau phản bội ứng chất nào còn dư ?A. Hai chất vừa không còn B. Không xác định đượcC. Oxi dư ...

Xem thêm: Lời Bài Hát Một Cộng Một Lớn Hơn Hai ”, Lời Bài Hát Một Cộng Một Lớn Hơn Hai


Câu 1: Đốt cháy 24,8 gam photpho vào bình cất 34 gam khí oxi, sản xuất thành điphotpho pentaoxit. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thì chất còn dư và khối lượng dư là:

A. Photpho, dư 16,8 gam B. Khí oxi , dư 2gam

C. Khí oxi, dư 8,4 gam D. Photpho, dư 4 gam

Câu 2: Đốt cháy 3,1 gam phốt pho trong bình đựng 2,8 lít khí oxi (đktc). Sau làm phản ứng chất nào còn dư ?

A. Hai hóa học vừa hết B. Không xác minh được

C. Oxi dư D. Phốt pho dư

Câu 3: Đốt cháy 6,2 g phốt pho trong bình chứa 6,72 lít (đktc) khí oxi. Khối lượng chất P2O5 tạo thành là:

A. 15,2 g B. 17,2 g C. 14,2 g D. 16,2 g

Câu 4: Đốt fe trong khí O2 ta nhận được oxit sắt từ Fe3O4. Muốn điều chế 23,2g Fe3O4 thì khối lượng Fe cần có là:

A. 13,8g B. 16,8g C. 14,8g D. 12,8g

Câu 5: Trong phòng thí nghiệm yêu cầu điều chế thuộc thể tích O2 (ở cùng điều kiện). Cần sử dụng chất nào dưới đây để sở hữu khối lượng nhỏ tuổi nhất

A. KClO3 B. KMnO4 C. H2O D. KNO3

Câu 6: Cho các oxit sau CuO, Al2O3, K2O, SO3. Tỉ lệ % Oxi vào oxit nào lớn số 1 ?

A. Al2O3 B. K2O C. CuO D. SO3

Câu 7: Quá trình nào dưới đây không làm sút lượng oxi trong không khí ?

A. Sự hô hấp của những động thiết bị B. Sự gỉ của cá đồ vật dụng bởi sắt

C. Sự quang đúng theo của hoa cỏ D. Sự cháy của than, củi, phòng bếp ga

Câu 8: Đốt cháy sulfur trong bình cất 7 lít khí oxi. Sau phản ứng fan ta thu được4,48 lít khí sunfurơ. Biết các khí sinh hoạt đktc. Khối lượng lưu huỳnh sẽ cháy là:

A. 6,5 g B. 6,8 g C. 7g D. 6.4 g

Câu 9: Đốt cháy 6,2 g photpho trong bình chứa 6,72 lít khí oxi (đkc) chế tác thành điphotpho pentaoxit.

a) hóa học nào còn dư, hóa học nào thiếu?

A. Photpho còn dư, oxi thiếu hụt B. Photpho còn thiếu, oxi dư

C. Cả hai hóa học vừa đủ D. Toàn bộ đều sai

b) khối lượng chất chế tạo thành là bao nhiêu?

A. 15,4 g B. 14,2 g C. 16 g D. Tất cả đều sai 

Câu 10: Có một số công thức hoá học tập oxit được viết thành dãy như sau, hàng nào không tồn tại công thức sai?