Mn Là Kim Loại Hay Phi Kim

     
Bài 13: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố chất hóa học – bài 4 trang 58 SGK hóa học 10 Nâng cao. Nguyên tử của 2 nguyên tố có Z =25 cùng Z = 35.a) khẳng định số thứ tự chu kì và nhóm của các nguyên tố trên trong bảng tuần hoàn.b) Nếu tính chất hóa học cơ phiên bản của 2 yếu tắc đó.

Bạn đang xem: Mn là kim loại hay phi kim


Nguyên tử của 2 nguyên tố tất cả Z =25 cùng Z = 35.

a) xác định số lắp thêm tự chu kì và nhóm của những nguyên tố trên trong bảng tuần hoàn.

b) Nếu đặc điểm hóa học tập cơ bạn dạng của 2 nhân tố đó.

*

Nguyên tử gồm Z = 25:

Cấu hình electron nguyên tử của yếu tắc A (Z = 25): (1s^22s^22p^63s^23p^65d^54s^2)Advertisements (Quảng cáo)


Vị trí: A có STT 25, nằm trong chu kì 4, team VIIB.

Tính chất: Là kim loại chuyển tiếp. Hóa trị cao nhất với oxi là 7. Phương pháp oxit cao nhất là (A_2O_7).

Nguyên tử tất cả Z = 35.

Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố B (Z =35): (1s^22s^22p^63s^23p^65d^104s^24p^5)

Vị trí: B tất cả STT 35, ở trong chu kì 4, nhóm VIIA.

Tính chất: Là phi kim mạnh. Hóa trị cùng với hiđro là 1. Cách làm hợp hóa học với hiđro là HB. Hóa trị tối đa của B với oxi là 7. Phương pháp oxit tối đa là (B_2O_7) là oxit axit.


Advertisements (Quảng cáo)


Bài trướcBài 3 trang 58 hóa học 10 Nâng cao: phụ thuộc vào quy luật biến đổi tính kim loại, tính phi kim của nguyên tố trong bảng tuần hoàn, hãy nêu:
Bài tiếp theoBài 5 trang 58 chất hóa học 10 Nâng cao: yếu tố X tất cả số hiệu nguyên tử là 16.– Viết cấu hình electron nguyên tử của yếu tắc X.– Cho
Bài học: chăm mục:

Advertisements (Quảng cáo)


Danh sách bài bác tập
Bài 2.35 trang 18 SBT Hóa lớp 10 nâng cao: bài bác 13: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học
Bài 2.34 trang 18 SBT Hóa 10 nâng cao: yếu tắc photpho sống ô số 15, chu kì 3, team VA vào bảng tuần...
Bài 2.30, 2.31, 2.32, 2.33 trang 18 Sách bài xích tập (SBT) hóa học 10 Nâng cao: các nguyên tố thuộc chu kì 2 có...
Bài 10 trang 58 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hãy đối chiếu tính kim loại của Mg (Z = 12) với Na(Z = 11)...

Xem thêm: 5 Bài Văn Nghị Luận Về Học Và Hành (Dàn Ý + Mẫu Hay), Mối Quan Hệ Giữa Học Và Hành (21 Mẫu)


Bài 9 trang 58 Hóa lớp 10 Nâng cao: nhân tố natri nằm trong chu kì 3 với nhóm IA, hãy cho biết đặc điểm...
Bài 8 trang 58 SGK Hóa 10 Nâng cao: nhân tố clo thuộc chu kì 3 với nhóm VIIA, hãy cho thấy thêm đặc điểm...

Advertisements (Quảng cáo)

"
Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài bác tập (SBT)


Luyện tập
Bài tập 5 trang 152 SBT Sử 10: BÀI TẬP 5. Lý do nói Công làng Pari là nhà nước kiểu bắt đầu ?
BÀI TẬP 5. Tại sao nói : Công thôn Pari là bên nước kiểu bắt đầu ? . Bài bác tập 5 trang 152 Sách bài...
Câu hỏi triết lý 3 trang 43 Địa 10-, Quan gần kề hình 11.3 ( trang 42), hãy thừa nhận xét và phân tích và lý giải sự thay...
Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không gian trên Trái Đất - thắc mắc lý thuyết 3 - SGK Trang 43 Địa lí...
Sự thành lập của thuật luyện kim có chân thành và ý nghĩa gì đối với các cỗ lạc sống trên đất nước ta cách đây khoảng...
Sự thành lập của thuật luyện kim có ý nghĩa sâu sắc gì đối với các bộ lạc sinh sống trên giang sơn ta từ thời điểm cách đây khoảng...
Bài 3.2, 3.3, 3.4 trang 11 Sách bài xích tập Lý 10 đã cho thấy câu sai.
Chỉ ra câu sai.. Bài bác 3.2, 3.3, 3.4 trang 11 Sách bài xích tập (SBT) trang bị lí 10 - bài 3. Gửi Động Thẳng...
Bài 5.28 trang 42 Sách bài tập Hóa 10 nâng cao: Đọc tên các hợp chất tiếp sau đây và cho thấy số oxi hóa...

Xem thêm: Ảnh Hưởng Của Tin Học Đối Với Xã Hội ? Tác Động Của Tin Học Đối Với Xã Hội Là


Bài 5.28 trang 42 Sách bài xích tập (SBT) hóa học 10 Nâng cao. (mathop Cl_2limits^ + 3 O_3): điclo trioxit. Bài 32 : Hợp...