Kim loại kiềm thổ tác dụng với nước

     

Kim nhiều loại kiềm thổ: là 1 trong những dãy các nguyên tố trong team nguyên tố 2 của bảng tuần hoàn các nguyên tố. Đó là berili, magiê, canxi, stronti, bari cùng radi. Những kim nhiều loại kiềm thổ được đặt tên theo các ôxít của chúng, các đất kiềm, có tên gọi cũ là berilia, magiêsia, vôi sống, strontia với baryta

*

I. Vị trí cấu tạo

– kim loại kiềm thổ thuộc đội IIA của bảng tuần hoàn; trong một chu kì, kiềm thổ đứng sau kim loại kiềm.

Bạn đang xem: Kim loại kiềm thổ tác dụng với nước

– sắt kẽm kim loại kiềm thổ gồm: Beri (Be); Magie (Mg); can xi (Ca); Stronti ( Sr); Bari (Ba); Rađi (Ra) (Rađi là yếu tắc phóng xạ ko bền).

– cấu hình electron phần bên ngoài cùng là: ns2 (với n là đồ vật tự lớp)

*

II. đặc thù vật lí

– màu sắc sắc: có màu trắng bạc hoặc xám nhạt, hoàn toàn có thể rát mỏng.

– ánh nắng mặt trời nóng tung và ánh nắng mặt trời sôi mặc dù có cao hơn kim nhiều loại kiềm nhưng mà vẫn kha khá thấp

– trọng lượng riêng kha khá nhỏ, khối lượng nhẹ hơn nhôm trừ Bari

– Độ cứng cao hơn kim các loại kiềm nhưng vẫn kha khá mềm

III. Tính hóa học hoá học của kim loại kiềm thổ


– gồm tính khử mạnh, yếu hơn so với kim loại kiềm tăng tự Be → Ba.

M – 2e → M2+

1. Tính năng với phi kim

– khi đốt rét trong không khí, các kim loại kiềm thổ mọi bốc cháy sản xuất oxit, phản ứng phân phát ra nhiều nhiệt.

Xem thêm: Làm Thẻ Căn Cước Có Thu Hồi Cmnd Cũ Khi Đổi Sang Cccd Gắn Chip Từ Ngày 1/7

2Mg + O2 → 2MgO

– Trong ko khí độ ẩm Ca, Sr, Ba tạo cho lớp cacbonat (phản ứng với bầu không khí như oxi) vì vậy cần đựng giữ các kim các loại này trong bình rất kín hoặc dầu hỏa khan.

– khi đun nóng shop mãnh liệt với halogen, nitơ, giữ huỳnh, photpho, cacbon, siliC.

Ca + Cl2 → CaCl2

2Mg + Si → Mg2Si

– Do tất cả ái lực lớn hơn oxi, khi đun nóng khử được nhiều oxit bền (B2O3, CO2, SiO2, TiO2, Al2O3, Cr2O3,).

2Be + TiO2 → 2BeO + Ti

2Mg + CO2 → 2MgO + C

2. Chức năng với axit

a) HCl, H2SO4 (loãng) : Kim loại kiềm khử ion H+ thành H2

Mg + 2H+ → Mg2+ + H2↑

b) HNO3, H2SO4 đặc : Khử N+5, S+6 thành các hợp chất bao gồm mức oxi hoá tốt hơn.

Xem thêm: 101 Hình Ảnh Hài Hước Về Tình Yêu, Ảnh Tình Yêu Bá Đạo, Please Wait

4Ca + 10HNO­3 (loãng) → 4Ca(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

Mg + 4HNO3 đặc → Mg(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

4Mg + 5H2SO4 đặc → 4MgSO4 + H2S↑ + 4H2O

3. Sắt kẽm kim loại kiềm thổ tính năng với nước

– Ca, Sr, Ba tính năng với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch bazơ:

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2↑

– Mg không tan nội địa lạnh, tan chậm trong nước nóng sinh sản thành MgO.

Mg + H2O → MgO + H2↑

– Be không tan trong nước dù ở ánh nắng mặt trời cao vì gồm lớp oxit bền bảo vệ. Nhưng mà Be rất có thể tan trong dung dịch kiềm mạnh dạn hoặc kiềm lạnh chảy tạo nên berilat: