BỘ ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT TIẾNG ANH 8 THEO TỪNG TUẦN

     
... Sẵn để hoàn thành câu sau theo lấy ví dụ như dới 0.I / not / old / learn / grade =>I am not old enough to lớn learn in grade8 1.He / not / tall / become a volleyball player => 2.Trang / old / stay at trang chủ ... I.Chọn câu vấn đáp 1.Alexander Grahm Bell.the telephone in 187 6 a.invented b.invent c.invents 2.He said Mr.Nam could reach her8 63 580 4 a.for b.on c.in 3.Come I want lớn give you a book a.there ... Used to lớn living on a farm d.those d.the most difficult d.apart d.has worked/for Đáp án Đề khảo sát điều tra giờ anh học tập kì I thử nghiệm I.Mỗi câu cho 0,5 điểm 1.goes/went 2.did you ?/wrot 3.are watching 4.doesnt...

Bạn đang xem: Bộ đề kiểm tra 15 phút tiếng anh 8 theo từng tuần


*

*

... Rest in each group 151 A pretty B get C send D well 152 A Valentine B imagine C descipline D magazine 153 A chorus B cherish C chaos D scholar 154 A house B hour C heat D hand 155 A feat B great ... Last saved by Janny 30 9 /15/ 2011 428 I am always nervous when I travel by air A Travel by air always makes me nervous" B Traveling by air always makes me nervous C I never travel by air because ... Film about space travel A I haven"t seen a film about space travel B I have enjoyed all the film I have seen about space travel C I am anxious not to lớn miss the next film about space travel D I am...
*

... 7 The rain is getting (heavy) and (heavy) _ Name: Class: test 15 -ENGLISH 12 Give the correct khung of the adjective or adverb in brackets: My mèo is (pretty) ... Weather got (bad) _ The rain is getting (heavy) and (heavy) _ Name: Class: chạy thử 15 -ENGLISH 12 Give the correct form of the adjective or adverb in brackets: nam is ( happy) ... (cheap) Nothing is faster than speed of light  The tốc độ of light _ Name: Class: test 15 -ENGLISH 12 Give the correct form of the adjective or adverb in brackets: My conduct is (bad)...
*

... Want lớn improve your English CLASS: 9A… NAME:…………………………… THƯ VIỆN SEN VÀNG THE kiểm tra OF ENGLISH (English group) TIME: 45 MINUTES BỘ ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT TIẾNG ANH LỚP Mark I Teacher’s phản hồi Choose ... Home………Friday morning You can phone me then (in / on / at / since) THƯ VIỆN SEN VÀNG BỘ ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT TIẾNG ANH LỚP The weather was so hot, …………I turned on the air conditioner that / therefore ... A foreign language well IV Change into reported speech (3ms) THƯ VIỆN SEN VÀNG BỘ ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT TIẾNG ANH LỚP “ I like learning English “ → Lan said “ I must leave now...
*

... Old / learn / grade =>I am not old enough to learn in grade8 1.He / not / tall / become a volleyball player => 2.Trang / old / stay at home alone => 3.My sisters / good / understand these questions ... Câu trả lời 1.Alexander Grahm Bell.the telephone in 187 6 a.invented b.invent c.invents 2.He said Mr.Nam could reach her8 63 580 4 a.for b.on c.in 3.Come I want to lớn give you a book a.there b.here ... By bicycle last year III.4 từ đến đ (1đ) 1.wrote 3.bought 2.built 4.listened 5.took 6.had kiểm tra I.Mỗi câu đến đ (3đ) 7.used 8. made 1.listened 2.bought 3.built II.Mỗi câu đến đ (5đ) 1.in/in 2.at...

Xem thêm: Dòng Điện Xoay Chiều Trong Đoạn Mạch Chỉ Có Điện Trở Thuần, Tụ Điện Hoặc Cuộn


... →d 14 Have you ever seen telescopes? a astrologic b aeronautic c astronomic d atmospheric →c 15 We live in a very populated area of India a sparsely b scarcely c hardly d barely →a 16 Archaeology...
... Tell 13 eat make 14 teach see sell write hear 10.have 15 build 16 say 17 fall 18 visit 19 think trăng tròn take demo of English 7( demo ) ( Time :15 minutes ) I.Choose the word having the underlined letters ... Chạy thử 1) ( Time :15 minutes ) I.Supply the correct word size ( 5points ) An……………….is a child whose parents are dead ( orphanage ) I’m………………sorry for the delay ( extreme ) Mr Thanh is a………………….teacher ... You ) chạy thử of English 8( kiểm tra 4) ( Time :15 minutes) I.Fill in the blanks with the appropriate khung of the word ( points ) Hue is a famous tourist………….( ATTRACT ) I lượt thích playing……………game ( GUESS...
... 8C 9A 10A 11B 12C 13A 14C 15D 16A 17D 18A 19C 20B 21A 22D 23D 24B 25B 26C 27C 28C 29A 30 B 31 C 32 C 33 B 34 A 35 C 36 A 37 D 38 B 39 A 40A Mã đề 1 03 1B 2A 3C 4A 5C 6A 7C 8B 9D 10C 11C 12D 13A 14D 15A ... điểm Mã đề 101 1B 2A 3C 4B 5D 5D 7B 8D 9C 10A 11C 12C 13B 14C 15A 16C 17D 18A 19D 20A 21B 22C 23A 24A 25B 26C 27A 28B 29C 30 C 31 C 32 C 33 B 34 A 35 A 36 D 37 B 38 A 39 C 40A Mã đề 102 1D 2B 3C 4A 5C ... 23C 24C 25B 26C 27A 28B 29C 30 C 31 C 32 B 33 D 34 B 35 A 36 D 37 A 38 B 39 A 40D Mã đề 104 1C 2B 3B 4A 5D 6D 7A 8A 9B 10D 11C 12A 13B 14D 15C 16C 17C 18A 19C 20D 21A 22D 23A 24B 25B 26C 27A 28A 29B 30 A...
... RA ĐỀ KT Nguyễn Hữu Hòa Name:……………………………………………………………… Class: …………… Marks kiểm tra 15 minutes Subject: English – Form: 7th Teacher’s remark I/ Multiple choice: Choose the correct answer for each sentence...
... Irregularity a transaction b contract c contractor d translation →b 39 The population of this town is to double over the next few years a probably b likely c certainly d definitely →b 40 "Did you ... Lớn work b work c working d khổng lồ working →d 33 Our family was travelling across the Channel We went on a across the Channel a sail b travel c trip d run →c 34 The teacher told the schoolgirls ... Political was jailed for organizing demonstrations a colonizer b activist c freewheel d bloc →b 22 You had better kiểm tra the rate of before cashing your travelers cheques a change b tài khoản c exchange...

Xem thêm: Giải Hóa 8 Bài Thực Hành 2 Sự Lan Tỏa Của Chất, Bài 7: Bài Thực Hành 2


... C dropping d lớn drop →c 20 If you a picnic, remember to take some fruits with you a go for b travel c make d run →a 21 They walked because they couldn"t to take a taxi a pay b spend c worth ... 40 His son went out, but he didn’t tell where he was going a anyone b no one c one d none →a 41 Tam said that many roads were in Danang đô thị a been built b being built c building d been building...
tự khóa: de kiem tra 15 phut tieng anh 8 lan 1đề chất vấn 15 phút tiếng anh lớp 6đề đánh giá 15 phút giờ đồng hồ anh lớp 7đề chất vấn 15 phút giờ đồng hồ anh lớp 10đề bình chọn 15 phút tiếng anh 10đề soát sổ 15 phút giờ anh 7de kiem tra 15 phut tieng anh 10 unit 9de kiem tra 15 phut tieng anh lop 6đề bình chọn 15 phút giờ đồng hồ anh lớp 11de kiem tra 15 phut tieng anh 11 unit 13đề soát sổ 15 phút giờ đồng hồ anh 10 lần 1de kiem tra 15 phut tieng anh 6 lan 2đề khám nghiệm 15 phút tiếng anh 6đề khám nghiệm 15 phút giờ anh lớp 7 học tập kì 2đề kiểm tra 15 phút giờ đồng hồ anh lớp 8Nghiên cứu giúp sự chuyển đổi một số cytokin ở người bệnh xơ cứng so bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video clip trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến đổi (metamaterials) kêt nạp sóng điện tử làm việc vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: thực hành thực tế phát hiện tại diệp lục với carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý vận động học tập của học viên theo phía phát triển khả năng học tập bắt tay hợp tác tại những trường phổ thông dân tộc bán trú huyện cha chẽ, thức giấc quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và tin tức với phòng giáo dục đào tạo và huấn luyện và đào tạo trong bài toán tuyên truyền, giáo dục, vận động xuất bản nông thôn new huyện thanh thủy, thức giấc phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường thoải mái và tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện tại xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu kĩ năng đo năng lượng điện bởi hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm phát âm công cụ reviews hệ thống đảm bảo bình yên hệ thống thông tinThơ nôm tứ giỏi trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và sản xuất mô hình thay đổi tần (inverter) mang lại máy ổn định không khíChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp trồng trọt tại bank Nông nghiệp và cải tiến và phát triển nông thôn nước ta chi nhánh tỉnh giấc Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài bác 15: tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 14: thực hành thực tế phát hiện tại hô hấp làm việc thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu bắt đầu đăng chiến tranh với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong thời điểm dịp lễ tết đặc điểm chung với vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài bác văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài tập thứ lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài bác tập đồ lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ phải giuộc soạn bài xích cô bé nhỏ bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài xích ca ngắn đi trên bãi cát sự trở nên tân tiến của từ bỏ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học trung đại nước ta lớp 11 bài tập xác suất thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem ngây ngô van lop 8 phân tích bài xích thơ tự tình 2