Hỗn Hợp X Gồm Al Fe3O4 Và Cuo Trong Đó Oxi Chiếm 25 Khối Lượng Hỗn Hợp

     

Đun lạnh m gam este X đơn chức với lượng dư dung dịch NaOH, sau phản bội ứng chiếm được (m + 0,8) gam muối bột natri axetat. Công thức cấu trúc của X là:


Tiến hành thí nghiệm với dung dịch của từng muối bột X, Y, Z, T ta thu được hiện tượng được ghi trong bảng sau:

Biết rằng: MX + MZ = 249; MX + MY = 225; MZ + MY = 316. Thừa nhận định dưới đây chưa chính xác là:


Chất cơ học T có công thức C10H10O4. Cho các phản ứng sau theo như đúng tỉ lệ mol:

T + 2NaOH → T1 + T2 + T3.

T2 + H2SO4 → T4 + Na2SO4.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm al fe3o4 và cuo trong đó oxi chiếm 25 khối lượng hỗn hợp

nT4 + nT5→ PET (poli etilen terephtarat) + 2nH2O.

Nhận định không chính xác là:


Cho những nhận định sau:

(1): phản bội ứng xà phòng hoá luôn luôn sinh ra xà phòng.

(2): khi thuỷ phân este đối kháng chức trong môi trường thiên nhiên kiềm luôn thu được muối với ancol.

Xem thêm: Giải Bài Tập Gdcd 9 Bài 3 : Dân Chủ Và Kỷ Luật, Gdcd 9 Bài 3: Dân Chủ Và Kỷ Luật

(3): Este đối chọi chức luôn chức năng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1.

(4): Chất mập là trieste của glixerol với axit cacboxylic.

Xem thêm: Viết Một Đoạn Văn Từ 7 Đến 10 Câu, Kể Về Việc Học Tập Của Em Trong Học Kì 1

Số nhận định và đánh giá không đúng mực là:


Cho m gam glucozơ tính năng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, sau bội phản ứng chiếm được 10,8 gam kết tủa. Quý giá của m là


Hỗn hợp có glucozơ và tinh bột. Mang đến m gam lếu láo hợp tác dụng với AgNO3/NH3 dư chiếm được 10,8 gam Ag. Trường hợp đun m gam hỗn hợp với axit vô cơloãng dư, sau bội phản ứng thêm NaOH hoàn toản để trung hòa, thường xuyên cho sản phẩm chức năng với AgNO3/NH3 dư, sẽ được 30,24 gam Ag. Vậy m bằng:


Hòa tan hoàn toàn 19,52 gam hỗn hợp CuO, FeO, Fe2O3 vào H2SO4 loãng dư thu được 45,12 gam hỗn hợp muối. Khử trọn vẹn hỗn hợp thuở đầu bằng H2 dư thì trọng lượng kim các loại sinh ra là :


Cho 0,1 mol AlCl3 tác dụng với x mol KOH thì được 5,46 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, hỗn hợp thu được gia công quỳ tím gửi đỏ. Mang lại 0,1 mol AlCl3 tính năng với 1,8x mol KOH thì được m gam kết tủa, m bằng:


Hỗn phù hợp X gồm: MgO, Al2O3, CuO với Fe3O4. Dẫn khí H2 dư (nung nóng) qua các thành phần hỗn hợp X, sau phản bội ứng thu được các thành phần hỗn hợp rắn Y. Rắn Y gồm:


*

Trang web chia sẻ nội dung miễn chi phí dành cho những người Việt.


khóa đào tạo bài giảng

Hỏi đáp bài xích tập

Giải bài bác tập các môn

cỗ đề trắc nghiệm những lớp

Thư viện câu hỏi

tài liệu miễn mức giá

Thông tin quy định


Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, nước ta

vietjackteam
gmail.com

*
*


- người đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền