Hỗn hợp x gồm 3 peptit

     

Hỗn đúng theo X tất cả 3 peptit Y, Z, T ( các mạch hở) với tỉ lệ mol khớp ứng 2: 3: 4. Tổng số links peptit vào phân tử Y, Z, T bằng 12. Thủy phân hoàn toàn 39,05 gam X, thu được 0,11 mol X1; 0,16 mol X2 với 0,2 mol X3. Biết X1, X2, X3 đều có dạng H2NCnH2nCOOH. Phương diện khác, đốt cháy trọn vẹn m gam X đề nghị 32,816 lít O2 (đktc). Cực hiếm của m ngay gần nhất với cái giá trị nào sau đây?


Qui 3 peptit về 1 peptit tổng. Khẳng định CT thông thường của peptit tổng.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm 3 peptit

Bảo toàn khối lượng : mY + mZ + mT = mpeptit tổng + mH2O

Xác định CTPT của 1 đơn vị amino axit đôi mắt xích

Tính theo cực hiếm trung bình : cách làm trung bình của amino axit là NH2-CnH2n-COOH


Gọi 3 amino axit là A , B , C

Có mãng cầu : nB : nC = 11 : 16 : 20

2Y + 3Z + 4T → (A11B16C20)k + 8H2O

Do tổng số gốc amino axit vào Y, Z, T là 15

=> k = 1 => số mol 1 aminoaxit = $dfrac0,11 + 0,16 + 0,211 + 16 + 20$ = 0,01 mol

2Y + 3Z + 4T → (A11B16C20) + 8H2O

0,01 → 0,08 (mol)

Bảo toàn cân nặng : mY + mZ + mT = mpeptit tổng + mH2O

A11B16C20 : có 47 a.a => gồm 46 link peptit : 

Đặt công thức tổng quát của amion axit là : NH2-CnH2n-COOH

=> 0,01.

Xem thêm: Đoạn Văn Tiếng Anh Miêu Tả Khách Sạn Bằng Tiếng Anh Hay Nhất 2022

<47(14n + 61) – 46.18> + 0,08.18 = 39,05 gam

=> n = 123 / 47

H-(NH-CnH2n-CO)47-OH + (70,5n + 35,25)O2 → (47n + 47)CO2 + (47n + 24,5)H2O + 23,5N2

=> nO2 = 0,01.(70,5n + 35,25) = 2,1975 mol

Đốt 39,05 gam X buộc phải 2,1975 mol O2

Đốt m gam X bắt buộc 1,465 mol O2

=> m = $dfrac1,465.39,052,1975$= 26,033 gam


Đáp án phải chọn là: c


...

Xem thêm: Tìm Hiểu Tác Phẩm Bài Thơ Bài Ca Ngất Ngưởng (Nguyễn Công Trứ


Bài tập bao gồm liên quan


Tổng hợp bài xích tập Peptit tuyệt và cực nhọc (phần 2) Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho m gam hỗn hợp E tất cả một peptit X cùng một peptit Y (biết số nguyên tử nitơ trong X, Y lần lượt là 4 và 5, X và Y cất đồng thời glyxin và alanin vào phân tử) bằng lượng NaOH vừa đủ, cô cạn nhận được (m + 23,7) gam các thành phần hỗn hợp muối. Đốt cháy toàn bộ lượng muối bột sinh ra bằng một lượng O2vừa đầy đủ thu được Na2CO3và các thành phần hỗn hợp hơi F bao gồm CO2, H2O cùng N2. Dẫn toàn cục hỗn thích hợp hơi F qua bình đựng NaOH quánh dư thấy cân nặng bình tạo thêm 84,06 gam so với thuở đầu và gồm 7,392 lít một khí nhất (ở đktc) bay ra, những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nhân tố phần trăm cân nặng của X trong các thành phần hỗn hợp E sát nhất với mức giá trị như thế nào sau đây?


Cho hỗn hợp A tất cả tetrapeptit X với pentapeptit Y (đều hở và phần lớn tạo bởi vì Gly cùng Ala). Đun lạnh m gam các thành phần hỗn hợp A với hỗn hợp NaOH đầy đủ rồi cô cạn cẩn thận dung dịch thu được (m + 7,9) gam muối hạt khan. Đốt cháy trọn vẹn hỗn vừa lòng muối, được Na2CO3và các thành phần hỗn hợp B (khí với hơi). Mang đến B vào bình đựng hỗn hợp Ba(OH)2 dư thấy trọng lượng bình tăng 28,02 gam và bao gồm 2,464 lít khí bay ra (đktc). Phần trăm cân nặng của Y vào A là:


Hỗn vừa lòng X bao gồm 3 peptit Y, Z, T ( gần như mạch hở) với tỉ trọng mol tương xứng 2: 3: 4. Tổng số link peptit vào phân tử Y, Z, T bằng 12. Thủy phân trọn vẹn 39,05 gam X, thu được 0,11 mol X1; 0,16 mol X2 và 0,2 mol X3. Biết X1, X2, X3 đều phải sở hữu dạng H2NCnH2nCOOH. Khía cạnh khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X đề nghị 32,816 lít O2 (đktc). Quý giá của m sát nhất với mức giá trị nào sau đây?


Cho m gam tất cả hổn hợp M tất cả đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z với pentapeptit T (đều mạch hở) tính năng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, thu được tất cả hổn hợp Q bao gồm muối của Gly, Ala cùng Val. Đốt cháy hoàn toàn Q bằng một lượng oxi vừa đủ, thu lấy toàn bộ khí và hơi mang hấp thụ vào trong bình đựng nước vôi trong dư, thấy cân nặng bình tăng 13,23 gam và tất cả 0,84 lít khí (đktc) thoát ra. Khía cạnh khác, đốt cháy trọn vẹn m gam M, nhận được 4,095 gam H2O. Quý giá của mgần nhấtvới cực hiếm nào sau đây?


Peptit X và peptit Y có tổng số link peptit bằng 8. Thủy phân hoàn toàn X cũng giống như Y đa số thu được Gly cùng Val. Đốt cháy trọn vẹn hỗn vừa lòng E chứa X với Y gồm tỉ lệ số mol tương ứng là 1 trong : 3 cần dùng 22,176 lít khí O2 (đktc). Thành phầm cháy có CO2, H2O và N2. Dẫn toàn cục sản phẩm cháy qua bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 dư thấy trọng lượng bình tăng 46,48 gam. Khí thoát ra có thể tích 2,464 lít (đktc). Thủy phân trọn vẹn hỗn đúng theo E thu được a mol Gly và b mol Val. Tỉ trọng a : b là


X, Y, Z (MXY Z) là 3 peptit mạch hở , được sản xuất thành từ các α-amino axit như Gly, Ala, Val trong những số ấy 3(MX+ MZ) = 7MY. Các thành phần hỗn hợp T cất X, Y, Z với tỉ trọng số mol 6: 2: 1. Đốt cháy hoàn toàn 56,56 gam T trong O2vừa đủ thu được nCO2: mH2O= 48: 47. Mặt khác đun nóng hoàn toàn 56,56 gam T trong 400 ml dung dịch KOH 2M đầy đủ thu được 3 muối. Thủy phân hoàn toàn Z trong hỗn hợp NaOH, dứt phản ứng nhận được a gam muối A với b gam muối hạt B (MA B). Tỉ trọng a: b là


Hỗn hợp E có peptit X mạch hở (cấu tạo từ Gly, Ala) và este Y (được tạo thành từ phản ứng este hóa giữa axit cacboxylic no, đối kháng chức với metanol). Đốt cháy trọn vẹn m gam E yêu cầu 15,68 lít O2(đktc). Mặc khác, thủy phân m gam E trong hỗn hợp NaOH hoàn toản thu được 24,2 gam hỗn hợp muối (trong kia số mol muối natri của Gly to hơn số mol muối natri của Ala). Đốt cháy hoàn toàn cân nặng muối trên cần đôi mươi gam O2thu được H2O, Na2CO3, N2và 18,7 gam CO2. Tỉ trọng số mol Gly:Ala trong X là


Hỗn vừa lòng T gồm hai peptit mạch hở X, Y (biết Y hơn X một liên kết peptit; cả X, Y rất nhiều được tạo nên từ hai amino axit A, B gồm dạng H2N-CnH2n-COOH, MAB). Mang lại 0,1 mol hỗn hợp T tính năng với lượng hỗn hợp NaOH vừa đủ thu được 0,42 mol muối hạt của amino axit A với 0,14 mol muối bột amino axit B. Còn mặt khác để đốt cháy trọn vẹn 13,2 gam T buộc phải 14,112 lít khí oxi đo sinh hoạt đktc. Phân tử khối của X có mức giá trị là


X là amino axit có công thức H2NCnH2nCOOH. Y là axit cacboxylic no đơn chức, mạch hở. Cho các thành phần hỗn hợp E có peptit Ala-X-X và Y công dụng vừa đầy đủ với 450 ml dung dịch NaOH 1M chiếm được m gam muối hạt Z. Đốt cháy trọn vẹn Z bắt buộc 25,2 lít khí O2(đktc) thu được N2, Na2CO3và 50,75 gam láo lếu hợp tất cả CO2và H2O.Khối lượng của muối bao gồm phân tử khối nhỏ dại nhất trong Z là


Thủy phân m gam láo lếu hợpXgồm 1 tetrapeptitAvà 1 pentapeptit B(A với B đông đảo mạch hở cất đồng thời Glyxin và Alanin trong phân tử) bởi một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch thành phầm cho (m+ 15,8) gam các thành phần hỗn hợp muối. Đốt cháy toàn bộ lượng muối sinh ra bởi một lượng oxi vừa đủ, thu được Na2CO3và các thành phần hỗn hợp hơiYgồm CO2, H2O cùng N2. DẫnYđi qua bình đựng hỗn hợp NaOH quánh dư, thấy trọng lượng bình tăng thêm 56,04 gam so với ban sơ và bao gồm 4,928 lít khí tuyệt nhất (đktc) thoát thoát khỏi bình. Xem như N2không bị nước hấp thụ, những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần phần trăm khối lượng của Btrong láo hợpXlà:


Hỗn hợp M chứa những chất cơ học mạch hở bao gồm tripeptit X, pentapeptit Y; Z (C4H11O2N) và T (C8H17O4N). Đun rét 67,74 gam các thành phần hỗn hợp M với dung dịch KOH vừa đủ, chiếm được 0,1 mol metylamin; 0,15 mol ancol etylic với dung dịch E. Cô cạn dung dịch E thu được hỗn hợ rắn Q gồm bốn muối khan của glyxin, alanin, valin và axit propionic (tỉ lệ mol thân hai muối bột của analin và valin theo thứ tự là 10:3). Mặt khác, đốt cháy trọn vẹn Q bắt buộc dùng hoàn toản 2,9 mol O2, thu được CO2, H2O, N2 cùng 0,385 mol K2CO3. Phần trăm cân nặng của Y vào M có giá trị gần nhât với cái giá trị như thế nào sau đây?


Hỗn thích hợp E tất cả 0,15 mol hóa học hữu cơ mạch hở X (C6H13O4N) với 0,2 mol este 2 chức Y (C4H6O4) tác dụng hết với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng. Ngừng phản ứng, cô cạn dung dịch, thu được tất cả hổn hợp Z tất cả 2 ancol đối kháng chức kết tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với a gam các thành phần hỗn hợp 3 muối khan (đều cùng bao gồm số cacbon vào phân tử, trong những số đó có 2 muối hạt cacboxylic). Cực hiếm của a là:


Peptit E mạch hở bị thủy phân theo phương trình bội nghịch ứng: E + 5NaOH → X + 2Y + Z + 2H2O (trong kia X, Y, Z là những muối của những amino axit). Thủy phân trọn vẹn 6,64 gam E chiếm được m gam X. Đốt cháy trọn vẹn m gam X yêu cầu vừa đầy đủ 2,352 lít khí O2 (đktc), thu được 2,12 gam Na2CO3; 3,52 gam CO2; 1,26 gam H2O và 224 ml khí N2 (đktc). Biết X tất cả công thức phân tử trùng với công thức dễ dàng và đơn giản nhất. Tên gọi amino axit ứng với muối Y là


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.