HOA THƯỜNG HAY HÉO CỎ THƯỜNG TƯƠI

     
*

*

Tiếng Việt


Nguyễn Trãi Quốc Âm tự Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Bạn đang xem: Hoa thường hay héo cỏ thường tươi

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry diều
diều 鷂
◎ Nôm: 鷂 AHV: diêu.

Xem thêm: Cảm Nhận Bài Thơ Quê Hương Của Tế Hanh Sâu Sắc Siêu Hay, Cảm Nhận Quê Hương Của Tế Hanh (8 Mẫu)

dt. diều hâu, diều nơi bắt đầu Hán, hâu nơi bắt đầu Việt, chủng loại chim ăn uống thịt, hình như là chim ưng nhưng nhỏ hơn (nên gọi là diều ưng 鷂鷹), thường bắt gà bé và các loài chim non nhằm ăn, dùng làm ví với điều ác hay đàn tiểu nhân. Văn điếu tạ thế Nguyên của trả Nghị đời Hán tất cả câu: “Loan phượng náu mình chừ, diều cú cao bay: rều rác vẻ vang chừ, sàm dua đắc chí; nhân hậu thánh long đong chừ, thẳng ngay sấp ngửa.” (鸞鳳伏竄兮,鴟梟翺翔:闒茸尊顯兮,讒諛得志;賢聖逆曳兮,方正倒植 loan phụng phục thoán hề, si mê hiêu cao tường: tháp nhung tôn hiển hề, sàm du đắc chí; hiền khô thánh nghịch duệ hề, phương chính đảo thực). Cả câu ý nói: tín đồ quân tử như chim loan chim phượng cần náu mình vì chưng bị cuộc sống ô trọc ngăn trở, còn nhiều bè đảng diều cú (tiểu nhân) vượt cơ lại được bay lượn hoành hành. Phượng phần nhiều tiếc cao diều hãy liệng, hoa thì hay héo cỏ thường tươi. (Tự thuật 120.5).

Xem thêm: Cái Võng Tiếng Anh Là Gì - Phép Dịch Cái Võng Thành Tiếng Anh

đc. dịch các 鳶飛魚躍 diên phi ngư dược (con diều bay, bé cá nhảy). Sách Trung Dung gồm đoạn: “đạo của tín đồ quân tử thật rộng lớn nhưng cũng tương đối vi diệu. Mặc dù có thế thì đến từ đầu đến chân ngu dốt vào đám bầy ông bọn bà cũng có thể biết được phần nào. Còn như cho đỉnh điểm của nó, thì dẫu thánh nhân cũng còn tồn tại điều quan trọng biết được. Dẫu là những người kém cỏi trong đám đàn ông lũ bà bình thường, cũng có thể thi hành được phần nào. Còn như đến đỉnh điểm của nó, thì dẫu thánh nhân cũng còn có điều không làm cho được. To lớn như trời đất, mà fan ta còn cảm thấy tất cả chỗ không vừa ý. Do đó đạo của người quân tử, nếu nói chỗ lớn, thì trong trần giới chẳng có gì rất có thể bao đựng được nó; giả dụ nói chỗ nhỏ, thì trong trần gian chẳng có gì có thể bóc chia được nó. Ghê Thi nói: “chim diều bay lên trời cao, nhỏ cá lặn xuống vực sâu”. Có nghĩa là nói xét cả bên trên trời dưới đất vậy.” (君子之道費而隱。夫婦之愚,可以與知焉,及其至也,雖聖人亦有所不知焉;夫婦之不肖,可以能行焉,及其至也,雖聖人亦有所不能焉。天地之大也,人猶有所憾,故君子語大,天下莫能載焉;語小,天下莫能破焉。《詩》云:‘鳶飛戾天,魚躍于淵’言其上下察也). Bành được yêu quý thua: nhỏ tạo hoá, diều bay cá dảy đạo từ bỏ nhiên. (Tự thán 103.4). Câu này ý nói chiếc đạo bao trùm mọi sự đồ trong cầm cố giới.