Hệ Số Góc Tiếp Tuyến

     Bạn đang xem: Hệ số góc tiếp tuyến

TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

I. Kỹ năng cần nhớ

Ý nghĩa hình học của đạo hàm: Đạo hàm của hàm số (y = fleft( x ight)) tại điểm (x_0) là hệ số góc của tiếp con đường với thứ thị (left( C ight)) của hàm số tai điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) .

Khi kia phương trình tiếp đường của (left( C ight)) tại điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) là (y = y"left( x_0 ight)left( x - x_0 ight) + y_0)

Nguyên tắc chung để lập được phương trình tiếp tuyến đường ta phải tìm kiếm được hoành độ tiếp điểm (x_0)

II. Một vài dạng bài xích tập thường gặp

Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến lúc biết tiếp điểm

1.

Xem thêm: Khu Di Tích Chiến Khu Thuận An Hòa, Chiến Khu ThuậnXem thêm: 12 Câu Đầu Bài Trao Duyên ❤️️ 19 Bài Văn Hay Nhất, Cảm Nhận 12 Câu Đầu Bài Trao Duyên

Phương pháp:

I. Kỹ năng cần nhớ

Ý nghĩa hình học tập của đạo hàm: Đạo hàm của hàm số (y = fleft( x ight)) trên điểm (x_0) là thông số góc của tiếp đường với vật thị (left( C ight)) của hàm số tai điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) .

Khi kia phương trình tiếp tuyến của (left( C ight)) tại điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) là (y = y"left( x_0 ight)left( x - x_0 ight) + y_0)

Nguyên tắc tầm thường để lập được phương trình tiếp đường ta phải tìm được hoành độ tiếp điểm (x_0)

II. Một trong những dạng bài xích tập hay gặp

Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến khi biết tiếp điểm

1. Phương pháp:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - coi ngay