Just a moment

     
Home/ Môn học/Toán/hai kho thóc chứa tất cả 145 tấn thóc. Biết nếu như chuyển 12 tấn thóc từ kho A lịch sự kho B thì lúc này số thóc nghỉ ngơi kho A bởi 2/3 số thóc thóc sinh hoạt kho B. Hỏi

hai kho thóc chứa toàn bộ 145 tấn thóc. Biết nếu chuyển 12 tấn thóc từ kho A thanh lịch kho B thì bây giờ số thóc nghỉ ngơi kho A bởi 2/3 số thóc thóc sinh hoạt kho B. Hỏi


hai kho thóc chứa toàn bộ 145 tấn thóc. Biết nếu chuyển 12 tấn thóc từ kho A thanh lịch kho B thì hôm nay số thóc ngơi nghỉ kho A bởi 2/3 số thóc thóc nghỉ ngơi kho B. Hỏi thuở đầu mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc


*

Lúc đầu: Kho A : 70 tấn; kho B : 75 tấn.

Bạn đang xem: Just a moment

Giải thích các bước giải:

Sau lúc chuyển 12 tấn từ kho A lịch sự kho B, coi số thóc nghỉ ngơi kho A là 2 phần cân nhau thì số thóc nghỉ ngơi kho B là 3 phần như thế.

Khi đưa thóc từ kho A thanh lịch kho B thì tổng thể thóc ở cả 2 kho là không đổi khác và vẫn bởi 145 tấn.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 114, Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 34, 35 Bài 114

Tổng số phần đều bằng nhau là :

2 + 3 = 5 (phần)

Giá trị mỗi phần đều bằng nhau là :

145 : 5 = 29 (tấn)

Lúc đầu kho A cất số tấn thóc là :

29 x 2 +12 = 70 (tấn)

Lúc đầu kho B chứa số tấn thóc là :

145 – 70 = 75 (tấn)

Đáp số : Kho A : 70 tấn; Kho B : 75 tấn.

Xem thêm: Viết Một Đoạn Văn Từ 7 Đến 10 Câu, Kể Về Việc Học Tập Của Em Trong Học Kì 1

Chúc các bạn yêu học tốt nha ))33


*

dananhthu
0
Reply

Khi chuyển 12 tấn thóc từ B sang A thì tổng thể thóc không đổi vẫn bởi 145 tấn, thời gian đó số thóc kho A bằng 2 phần thì số thóc kho B là 3 phần

Tổng số phần cân nhau là 2 + 3 = 5 (phần)

vậy khi đó kho A có: (145/5) .2 = 58 tấn

Lúc đầu kho A có: 58 + 12 = 70 (tấn)

Lúc đầu kho B có: 145 – 70 = 75 (tấn)

Đáp số: Kho A: 70 tấn

Kho B: 75 tấn

Chúc bạn học tốt! cho mình câu vấn đáp hay nhất nha! :3


Leave an answer


Name*

E-Mail*

trang web


Featured image
Select file Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here lớn cancel reply.
Reagan
*

About Reagan
Đặt Câu Hỏi