GIẢI BÀI TẬP LỊCH SỬ 8 BÀI 14

     

Bài học hôm nay sẽ tổng sánh lại những vấn đề đã được học tập về chương trình lịch sử dân tộc thế giới cận kim trên nỗ lực giới, mời các bạn cùng theo dõi.


*

A.Kiến thức trọng tâm

I.Những sự kiện lịch sử dân tộc chính

Thời gian

Sự kiện

Kết quả

8/1566

Cách mạng Hà Lan

Lật đổ thống trị của quốc gia Tây Ban Nha

1640 - 1688

Cách mạng bốn sản Anh

Mở đường mang lại chủ nghĩa tư bản phát triển, mang lại quyền lợi mang đến quý tộc mới và bốn sản

1775 – 1783

Chiến tranh giành tự do của những thuộc địa Anh sống Bắc Mĩ.

Bạn đang xem: Giải bài tập lịch sử 8 bài 14

Giành độc lập, hợp chúng quốc Hoa Kì ra đời.

1789 – 1794

Cách mạng tư sản Pháp

Lật đổ chính sách phong kiến, đưa thống trị tư sản lên thay quyền, mở đường mang đến chủ nghĩa tư bạn dạng phát triển.

Những năm 60 núm kỉ XVIII

Cách mạng công nghiệp

Máy móc ra đời

Tháng 2 năm 1848

Tuyên ngôn của Đảng cộng sản

Là văn kiện đặc biệt quan trọng của công ty nghĩa làng mạc hội khoa học.

Ngày 28 / 9/ 1864

Quốc tế trước tiên thành lập

Truyền bá lý thuyết Mác

1871

Công làng mạc Pa – ri

Cuối ráng kỉ XVIII – đầu nỗ lực kỉ XIX.

Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc.

Phong trào công nhân quốc tế.

Sự khiếu nại này bắt buộc thẳng mặt hàng với công dụng cách mạng 1905 – 1907.

Sự hình thành những công ty độc quyền.

Xem thêm: Cách Thêm Dấu Chấm Trong Word Nhanh Đơn Giản Nhất, Cách Tạo Dòng Chấm Trong Word

Các tổ chức chính trị tự do của công nhân những nước ra đời quốc tế hai.

Thất bại

1911

Cách mạng Tân Hợi (Trung Quốc).

Thành lập china dân quốc

Tháng 1/ 1868

Cuộc Duy Tân Minh Trị

Nhật bản phát triển tư bản chủ nghĩa.

1914 - 1918

Chiến tranh nhân loại thứ nhất

Thuộc địa được phân loại lại.

II.Những nội dung chủ yếu

1.Những cuộc giải pháp mạng bốn sản

Xâm chiếm phần thuộc địa, vơ vét sức người, sức của nhân dân rất khổ. Phong trào đấu tranh kháng thực dân xâm lược vạc triển.

2.Sự xâm lược của thực dân phương Tây

Khởi nghĩa Li –ông ngơi nghỉ Pháp năm 1831Khởi nghĩa ở Đức năm 1844Phong trào Hiến chương làm việc Anh 1836 – 1847Công buôn bản Pari 1871

3.Phong trào chiến đấu của công nhân những nước tứ bản

Xuất hiện những nhà thơ công ty văn, nhà tứ tưởng lỗi lạc…Xuất hiện sản phẩm công nghệ dệt, đồ vật hơi nước, tàu hỏa, tàu thủy….

4.Sự cải tiến và phát triển của văn học – nghệ thuật, công nghệ –kĩ thuật.

Xem thêm: Câu 1: Phần Mềm Máy Tính Được Chia Ra Làm, Phân Loại Phần Mềm Máy Tính

Phát triển công nghiệpRa đời những công ty độc quyềnTiến hành xâm lược mở rộng thuộc địa

5.Chiến tranh quả đât thứ nhất.