Đốt Dây Sắt Trong Khí Clo

     

Khi đốt dây fe cháy sáng trong khí clo, tạo nên thành đám sương màu nâu,chất rắn màu nâu được chế tác thành

(2Fe+3Cl_2xrightarrowt^circ 2FeCl_3)

b) cho đinh sắt vào trrong ống nghiệm đựng(CuCl_2)

Khi đó dung dịch đang nhạt dần màu xanh , tất cả kim lại red color bám vào đinh sắt kia là(Cu)

(Fe+CuCl_2 o FeCl_2+Cu)

c) mang đến viên kẽm vào dung dich(CuSO_4)

Khi đó dung dịch (CuSO_4)sẽ nhạt dần màu xanh , gồm kim lại red color bám vào viên kẽmđó là(Cu)

(Zn+CuSO_4 o ZnSO_4+Cu)

Ghi nhớ:

1. Kim loại tác dụng với những phi kim chế tác thành muối bột hoặc oxit.

Bạn đang xem: đốt dây sắt trong khí clo

2. Một trong những kim loại chức năng với hỗn hợp axit (HCl,(H_2SO_4)loãng ...) tạo ra thành muối và giải phóng khí hiđro.

Xem thêm: Vẽ Tranh Đề Tài Cắm Trại Đẹp Nhất, Vẽ Tranh Đề Tài Trang Trí Lều Trại

3. Kim loại hoạt động hóa học dũng mạnh hơn (trừ Na, K, Ca,...) có thế đẩy kim loại chuyển động yếu hơn thoát ra khỏi dung dịch muối tạo thành thành kim loại mới và muối mới.

Xem thêm: Trưởng Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Ứng Hòa, Hà Nội, Phòng Gd & Đt Huyện Ứng Hòa: Trang Chủ


Xem video clip bài giảng và làm cho thêm bài rèn luyện về bài học này tại đây để học tốt hơn.
Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài xích 16 : tính chất hóa học của kim loại khác • Giải câu 1 trang 51 – bài xích 16 – SGK môn hóa học lớp 9 kim loại có hồ hết tính... • Giải câu 2 trang 51 – bài bác 16 – SGK môn hóa học lớp 9 Hãy dứt các... • Giải câu 3 trang 51 – bài bác 16 – SGK môn hóa học lớp 9 Viết các phương trình... • Giải câu 4 trang 51 – bài 16 – SGK môn hóa học lớp 9 phụ thuộc vào tính chất... • Giải câu 5 trang 51 – bài 16 – SGK môn chất hóa học lớp 9 dự đoán hiện tượng... • Giải câu 6 trang 51 – bài 16 – SGK môn chất hóa học lớp 9 dìm một lá kẽm... • Giải câu 7 trang 51 – bài 16 – SGK môn hóa học lớp 9 dìm một lá đồng...
Mục lục Giải bài xích tập SGK hóa học 9 theo chương •Chương 1: các loại hợp hóa học vô cơ •Chương 2: kim loại •Chương 3: Phi kim. Sơ sài về bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học •Chương 4: Hiđrocacbon. Xăng •Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
bài trước bài sau
Giải bài xích tập SGK hóa học 9
Bài 16 : đặc điểm hóa học của kim loại
• Giải câu 1 trang 51 – bài xích 16 – SGK môn chất hóa học lớp 9 • Giải câu 2 trang 51 – bài xích 16 – SGK môn chất hóa học lớp 9 • Giải câu 3 trang 51 – bài 16 – SGK môn hóa học lớp 9 • Giải câu 4 trang 51 – bài bác 16 – SGK môn hóa học lớp 9 • Giải câu 5 trang 51 – bài xích 16 – SGK môn hóa học lớp 9 • Giải câu 6 trang 51 – bài 16 – SGK môn hóa học lớp 9 • Giải câu 7 trang 51 – bài xích 16 – SGK môn hóa học lớp 9
Giải bài bác tập SGK hóa học 9
Chương 1: các loại hợp hóa học vô cơ Chương 2: kim loại Chương 3: Phi kim. Qua quýt về bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học Chương 4: Hiđrocacbon. Xăng Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài tập Môn thiết bị Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn định kỳ Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12