ĐỀ KIỂM TRA HÓA 9 LẦN 1

     

truongsontay.com xin ra mắt đến quý thầy cô cùng chúng ta học sinh cỗ đề chất vấn 1 tiết Chương I môn chất hóa học lớp 9 (Có ma trận) được công ty chúng tôi tổng hợp cụ thể nhất.

Bạn đang xem: đề kiểm tra hóa 9 lần 1

Tài liệu bao hàm 6 đề kiểm tra có ma trận đương nhiên đáp án chi tiết giúp các bạn học sinh lớp 9 được ôn tập, rèn luyện giỏi hơn vào kỳ đánh giá định kỳ tương tự như là đề thi vào cuối kỳ I. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng xem thêm và truongsontay.com tài liệu tại đây.

Đề kiểm tra 1 tiết Chương I môn chất hóa học lớp 9

Họ với tên:.....................

Lớp:..................

KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I

MÔN: HÓA HỌC 9

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Điểm

Ma trận đề kiểm tra

Nội dung con kiến thứcMức độ nhấn thứcCộng
BiếtThông hiểuVận dụngVận dụng cao
TNTLTNTLTNTLTNTL

TCHH của oxit cùng axit

- Oxit bazơ chức năng được cùng với nước, hỗn hợp axit, oxit axit. Oxit axit tính năng được với nước, hỗn hợp bazơ, oxit bazơ.

-Axít chức năng với quỳ tím, với bazơ, oxit bazơ cùng kim loại.

- Điều chế oxit axit

-Dự đoán, bình chọn và tóm lại được về đặc điểm hoá học của CaO, SO2. Viết PTHH hội chứng minh

-Dự đoán, khám nghiệm và tóm lại được về tính chất hoá học của axit HCℓ, H2SO4 loãng, H2SO4 đặc tác dụng với kim loại. Viết PTHH triệu chứng minh

-Mối dục tình giữa oxit với axit

- nhận thấy được một vài oxit, axit cụ thể.

Xem thêm: Phân Tích Tác Phẩm Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông Của Hoàng Phủ Ngọc Tường

- bài bác tập tính nồng độ

- bài xích tập tính khối lượng các hóa học rắn trong láo lếu hợp

Tổng số câu124141123
Tổng số điểm31212110

Đề bài

I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Hãy khoanh tròn vào vần âm chỉ câu trả lời đúng trong những câu sau đây.

Câu 1. CO2 không bội nghịch ứng với hóa học nào trong các chất sau?

A. Hỗn hợp NaOH

B. Hỗn hợp Ca(OH)2

C. CaO

D. Dung dịch HCl

Câu 2. Cặp hóa học nào sau đây rất có thể dùng nhằm điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm?

A. Al và H2SO4 loãng

B. NaOH với dung dịch HCl

C. Na2SO4 với dung dịch HCl

D. Na2SO3 và dung dịch HCl

Câu 3. Chất nào dưới đây khi bội nghịch ứng với nước tạo thành thành dung dịch mang tính chất axit ?

A. CaO

B. Ba

C. SO3

D. Na2O

Câu 4. chất nào sau đây không phản ứng với hỗn hợp HCl

A. Fe

B. Fe2O3

C. SO2

D. Mg(OH)2

Câu 5. Mang lại 6,5 gam Zn vào hỗn hợp HCl dư. Hỏi thể tích khí thu được từ phản ứng sống đktc là bao nhiêu? (cho Zn=65)

A. 1,12 lit

B. 2,24 lit

C. 3,36 lit

D. 22,4 lit

Câu 6. Cặp chất nào sau đây rất có thể dùng để điều chế khí H2

A. Al với H2SO4 loãng

B. Al và H2SO4 quánh nóng

C. Cu với dung dịch HCl

D. Fe và dung dịch CuSO4


Câu 7. Hàng oxit nào dưới đây vừa tính năng với nước, vừa công dụng với hỗn hợp bazơ

A. CaO, CuO

B. CO, Na2O

C. CO2, SO2

D. P2O5, MgO

Câu 8. Lưu hoàng đioxit được tạo ra thành từ cặp hóa học nào sau đây?

A. Na2SO3 với H2O

B. Na2SO3 với NaOH

C. Na2SO4 cùng HCl

D. Na2SO3 với H2SO4

Câu 9. Chất nào dưới đây được dùng để sản xuất vôi sống

A. CaCO3

B. NaCl

C. K2CO3

D. Na2SO4

Câu 10. Bội phản ứng giữa hỗn hợp HCl với NaOH là làm phản ứng

A. Hóa hợp

B. Trung hòa

C. Thế

D. Phân hủy

Câu 11. Vào công nghiệp, thêm vào axitsunfuric qua mấy công đoạn

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 12. Oxit vừa rã trong nước vừa hút ẩm là:

A. SO2

B. CaO

C. Fe2O3

D. Al2O3

Câu 13. Cặp chất nào sau đây công dụng với nhau sinh ra chất khí cháy trong bầu không khí với ngọn lửa màu sắc xanh?

A. Zn + HCl

B. ZnO + HCl

C. Zn(OH)2+ HCl

D. NaOH + HCl

Câu 14. Cặp hóa học nào dưới đây xảy ra bội nghịch ứng:

A. Na2O + NaOH

B. Cu + HCl

C. P2O5+ H2SO4 loãng

D. Cu + H2SO4 đặc, nóng

Câu 15. Để đào thải khí CO2 bao gồm lẫn trong tất cả hổn hợp O2 cùng CO2. Bạn ta đến hỗn hợp trải qua dung dung dịch chứa

A. HCl

B. Na2SO4

C. NaCl

D. Ca(OH)2

Câu 16. Oxit như thế nào sau đây tính năng với nước sản xuất thành hỗn hợp bazơ

A. SO2

B. Na2O

C. CO

D. Al2O3

Câu 17. Axitsunfuric loãng tính năng được cùng với dãy chất nào sau đây ?


A. Zn, CO2, NaOH

B. Zn, Cu, CaO

C. Zn, H2O, SO3

D. Zn, NaOH, Na2O

Câu 18. Th-nc 100ml dd HCl yêu cầu vừa đủ 50 ml dd NaOH 2M. Hãy xác định nồng độ mol dd HCl đang dùng:

A. 2M

B. 1M

C. 0,1M

D. 0,2M

Câu 19. cho sơ vật phản ứng: Na2SO3+ HCl → NaCl + X + H2O. Hỏi X là chất nào trong số các hóa học cho sau đây:

A. SO2

B. SO3

C. CO2

D. O2

Câu 20.

Xem thêm: Tổng Hợp Truyện 12 Chòm Sao Thiên Yết Nữ H, Tổng Hợp Truyện Yết Nữ

dung dịch HCl làm phản ứng được với hàng chất:

A. Fe, Cu, SO2,

B. NaOH, CO2,

C. Mg, CuO, Cu(OH)2

D. Fe, Cu, H2SO4(l)

II. Từ luận(5 điểm)

Câu 1:(2 điểm)Hoàn thành sơ vật dụng phản ứng, ghi rõ điều kiện nếu có

S → SO2 → SO3 → H2SO4 → BaSO4

Câu 2 (3 điểm) hòa tan 9,2g hỗn hợp gồm: Mg với MgO vào hỗn hợp HCl vừa đủ. Sau bội phản ứng thu được 1,12 lít khí ở đktc.