Đề kiểm tra 1 tiết sinh học 11

     
Bạn sẽ xem tư liệu "Ma trận đề kiểm tra 1 huyết môn Sinh học Lớp 11 - Phần trắc nghiệm", để download tài liệu gốc về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD ở trên


Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết sinh học 11

Tài liệu lắp kèm:

*
ma_tran_de_kiem_tra_1_tiet_mon_sinh_hoc_lop_11_phan_trac_ngh.doc

Nội dung text: Ma trận đề chất vấn 1 huyết môn Sinh học tập Lớp 11 - Phần trắc nghiệm

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SINH HỌC LỚP 11 Phần trắc nghiệm.( 7 điểm) nấc độ nhận thức công ty đề nhận biết Thông hiểu vận dụng ở cấp độ thấp áp dụng ở lever cao - nhận biết được các dòng mạch vận - hiểu được tại sao hạn sinh chuyển các chất trong cây. Lý, ngập úng nghỉ ngơi thực vật - Giải thích điểm lưu ý hình - phân biệt được tuyến đường di - đọc được phương châm của thoát hơi bàn bạc nước cùng iôn khoáng sinh hoạt thưc thái cân xứng với chức chuyển, động lực đẩy của những dòng nứơc vật dụng năng kêt nạp nước cùng iôn mạch. - hiểu được ảnh hưởng của các khoáng - nhận biết con mặt đường thoát hơi nhân tố môi trường xung quanh đến sự thoát tương đối nứơc nước. Tổng số câu 8 = 2 điểm 5 câu = 1,25 điểm 2 câu = 0,5 điểm 1 câu = 0,25điểm Tổng vừa lòng đươc các vai trò của quá trình cố định và thắt chặt nitơ - nuốm được những dạng nitơ nhưng mà cây Ứng dụng vào quy trình - đọc được vai trò của những nguyên phân tử bằng con phố Dinh dưỡng khoáng sinh hoạt thực đồ gia dụng hấp thụ được, đk để cố định và thắt chặt bón phân hợp lý và phải chăng trong sản tố dinh dươ khoáng sinh học so với sự dinh xuất nông nghiệp. Nitơ thoải mái dưỡng nitơ của thực thứ Tổng số câu 6 = 1,5 điểm 2 câu = 0,5 điểm 2 câu = 0,5 điểm 1 câu = 0,25 điểm 1 câu = 0,25 điểm - phát âm được bản chất của quá trình - khác nhau được sự không giống - gắng được khái niệm, những nguyên quang hợp, sự hấp thụ và truyền nhau trong quá trình Quang phù hợp ở thực vật tư và thành phầm của quy trình quang hòa hợp ở các nhóm quang quẻ hợp năng lượng của các sắc tố thực vật.

Xem thêm: Làm Cách Xem Định Vị Trên Facebook, Cách Xác Định Vị Trí Của Người Khác Qua FacebookXem thêm: Cách Xóa File Rác Trong Win 7, Dọn Dẹp Máy Tính, Xóa File Rác Cho Pc, Laptop

Tổng số câu 8 = 2 điểm 5 câu = 1,25 điểm 2 câu = 0,5 điểm 1 câu = 0,25 điểm - Năm được quan niệm hô hấp. Hiểu được điều kiện xảy ra hô hấp - hiểu rằng bào quan liêu thực hiện giải thích hô hấp hiếu khí Tính được toàn bô năng hô hấp ở thực vật gồm ưu ráng hơn đối với hô lượng tạo thành trong quá sáng chức năng hô hấp, phân giải kỵ hấp tránh khí. Trình phân giải hiếu khí. Khí. Toàn bô câu 6 = 1,5 điểm 3 câu = 0,75 điểm 1 câu = 0,25 điểm 1 câu = 0,25 điểm 1 câu = 0,25điểm 7 điểm 3,75 điểm = % tổng điểm bài xích kiểm 1,75 điểm = % tổng điểm bài xích kiểm 1 điều = tổng điểm bài bác 0,5điểm =tổng điểm bài tra tra kiểm soát kiểm tra II. Phần từ luận minh bạch pha sáng với pha buổi tối của Quang vừa lòng ở thực thiết bị quang vừa lòng Tổng số câu 1 = 2 điểm 1 câu = 2điểm thở hiếu khí bao gồm ưu chũm Hô hấp nghỉ ngơi thực thứ gì so với thở kị khí ? tổng cộng câu 1 = điểm 1 câu = 1điểm tổng thể câu 3 = 3 điểm 1 câu = 1điểm