ĐẶT ĐIỆN ÁP U=U0COS100

     
Câu hỏi trong đề: Tổng hợp 550 câu trắc nghiệm Đồ thị thiết bị lý lớp 11, 12 cực hay có lời giải chi tiết Bạn đã xem: để điện áp u=u0cos100


Bạn đang xem: đặt điện áp u=u0cos100

*

*

Hình vẽ bên là thiết bị thị màn biểu diễn sự nhờ vào cường độ i của một mẫu điện luân chuyển chiều trong một đoạn mạch theo thời gian. Trong thời gian một phút, dòng điện qua mạch đổi chiều


*

Máy phát điện xoay chiều một pha, nam châm có 10 cặp rất quay với tốc độ n (vòng/phút) tạo thành suất điện động bao gồm đồ thị phụ thuộc vào thời gian như hình vẽ. Tính n


*

Đặt điện áp chuyển phiên chiều u = U 2cos(100t) V (U ko đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối liền gồm cuộn dây thuần cảm có độ từ cảm L thay đổi được, năng lượng điện trở thuần R = 60 Ω với tụ điện tất cả điện dung C. Đồ thị màn biểu diễn hiệu điện cố kỉnh hiệu dụng trên L nhờ vào vào L như hình mẫu vẽ với L1 – L0 = 0,45 H, L2 – L1 = 0,8 H. Điện áp hiệu dụng trên L đạt giá trị cực đại là


*Xem thêm: Điện Thoại Q Mobile Cảm Ứng Q, Điện Thoại Qmobile Vita, Bảng Giá 4/2022

Hình vẽ là thứ thị phụ thuộc thời gian của năng lượng điện áp hai đầu đoạn mạch X với cường độ loại điện chạy qua đoạn mạch đó. Đoạn mạch X chứa


Đặt điện áp u = U 2cos2πft (U không đổi, f đổi khác được) vào nhị đầu đoạn mạch AB tiếp liền gồm năng lượng điện trở R, cuộn cảm thuần L với tụ năng lượng điện C. Khi f = 25 Hz thì u nhanh chóng pha hơn uC là 600. Hình vẽ mặt là trang bị thị dựa vào f của công suất mạch tiêu thụ. Cực hiếm P3 gần cực hiếm nào tuyệt nhất sau đây


Đồ thị biểu diễn cường độ dòng điện chạy qua mạch dựa vào vào thời hạn như hình vẽ. Tần số xê dịch của mạch điện là


Đồ thị màn biểu diễn cường độ loại điện chạy qua mạch phụ thuộc vào thời gian như hình vẽ. Phương trình của mẫu điện là


Cho mẫu điện luân phiên chiều i = 2cos(100πt) A chạy qua cuộn thuần cảm L. Đồ thị trình diễn của hiệu điện nuốm ở nhì đầu cuộn thuận cảm có thể là


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Biết r = trăng tròn Ω. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp luân phiên chiều u = 1202 cosωt V. Mang đến C trở thành thiên, thiết bị thị màn trình diễn hiệu điện núm hiệu dụng trên tụ phụ thuộc vào ZC như trong hình vẽ cùng khiZC= 80 Ω thì công suất tiêu thụ bên trên R là 135 W. Giá trị cực lớn của hiệu điện thay hiệu dụng trên tụ bằng


Đặt năng lượng điện áp luân chuyển chiều vào đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Độ từ cảm cuộn cảm là L = 1πH. Điện áp nhị đầu cuộn cảm dựa vào vào thời gian biểu diễn như hình vẽ bên. Phương trình chiếc điện chạy qua mạch là

Đồ thị màn trình diễn cường độ dòng điện chạy qua mạch dựa vào vào thời hạn như hình vẽ. Biết rằng 6I1 + I2 + 3I3 = 5 mA. Phương trình của mẫu điện là
Xem thêm: 4 Bài Mẫu Dàn Ý Tả Dòng Sông Lớp 5, Chi Tiết, Dàn Ý Bài Văn Miêu Tả Cảnh Sông Nước Lớp 5

Đồ thị nhờ vào thời gian của năng lượng điện áp xoay chiều cho như hình vẽ. Đặt năng lượng điện áp kia vào hai đầu đoạn mạch có một cuộn dây thuần cảm L, điện trở thuần R, tụ năng lượng điện C = 12π mF mắc nối tiếp. Biết hiệu điện gắng hiệu dụng nhì đầu cuộn dây L cùng hai đầu tụ điện bằng nhau và bởi một nửa trên năng lượng điện trở R. Công suất tiêu thụ bên trên đoạn mạch kia là


Điện áp luân phiên chiều chạy qua một đoạn mạch RC nối tiếp biến hóa điều hòa theo thời gian được tế bào tả bởi đồ thị sống hình bên dưới đây. Với R = 100 Ω, C = 10-4πF. Khẳng định biểu thức của dòng điện