Công thức tính nhanh số đồng phân

     

Đồng phân là hồ hết hợp chất khác biệt nhưng tất cả cùng cách làm phân tử.

Bạn đang xem: Công thức tính nhanh số đồng phân

Bạn đang xem: cách làm tính nhanh số đồng phân

Các đồng phân của nhau có tính chất khác biệt do chúng có cấu tạo hoá học khác nhau.

– lưu ý: các đồng phân của nhau thì tất cả cùng phân tử khối, nhưng phần lớn chất gồm cùng phân tử khối thì có thể không đề xuất đồng phân của nhau.

Bạn đang xem: cách làm tính nhanh số đồng phân Hóa hữu khốn cùng hay

– Ví dụ: , nhưng bọn chúng không thuộc CTPT nên không phải đồng phân.

Chúng ta có nhiều cách phân nhiều loại đồng phân, rất có thể dựa vào đơn độc tự liên kết, đội chức hay vị trí trong không gian,….

Cách tính số đồng phân

– Đồng phân cấu tạo:

+ Đồng phân mạch C: nhận được khi thay đổi trật từ liên kết của các nguyên tử C với nhau (mạch thẳng, mạch nhánh, vòng).

Ví dụ: với một công thức C4H10 ta có các đồng phân:

Butan 2 – metylpropan

+ Đồng phân một số loại nhóm chức:

Nhóm chức Loại chất
– OH Ancol
– O – Ete
– CHO Anđehit
– CO Xeton
– COOH Axit

Ví dụ: Cùng cách làm C2H6O ta có thể viết 2 đồng phân cùng với 2 một số loại nhóm chức khác biệt (ancol với ete):

Ancol etylic Đimtyl ete

+ Đồng phân địa điểm nhóm chức hoặc link bội: vị trí của group chức, nhóm núm hoặc liên kết bội trên mạch C cố kỉnh đổi.

Ví dụ: Đồng phân C4H8 mạch hở, vào phân th gồm một nối đôi:

– Đồng phân cis – trans:

Ví dụ cùng với buten – 2 – en

Nhận thấy, khi 2 nhóm cầm của nguyên tử C mang nối đôi khác biệt thì sẽ lộ diện đồng phân hình học. Nếu những nhóm nạm ( -CH3, -C2H5, -Cl,…) tất cả phân tử khối lớn hơn nằm về cùng một phía với nối đôi sẽ là dạng cis, khác phía là dạng trans.

3. Quá trình viết đồng phân

– Tính số link π và vòng: π + v 

– nhờ vào công thức phân tử, số liên kết π+v để lựa chọn các loại chất phù hợp. Thường đề sẽ cho viết đồng phân của hợp chất nắm thể.

– Viết mạch C chính:

+ Mạch hở: không phân nhánh, 1 nhánh, 2 nhánh,…

+ Mạch vòng: vòng không nhánh, vòng vó nhánh,….

– đính nhóm chức hoặc links bôi (nếu có) vào mạch. Sau đó dịch rời để chuyển đổi vị trí. Bắt buộc xét tính đối xứng nhằm tránh trùng lặp.

– Điền H để đảm bảo hoá trị của những nguyên tố. Đối với bài bác trắc nghiệm thì không cần.

4. Cách làm tính cấp tốc đồng phân 

a) cách tính số đồng phân Ankan CnH2n+2 (n ≥ 1).

– Khái niệm: Ankan là gần như hiđrocacbon no, mạch hở. Trong phân tử ankan chỉ gồm những liên kết solo C-C với C-H.

– CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1).

– Ankan chỉ gồm đồng phân mạch cacbon và từ C4 trở đi mới xuất hiện đồng phân.

– Công thức tính nhanh 

2n – 4 + 1 (3 4H10

Số đồng phân ankan vẫn là: 24-1 + 1 = 3 đồng phân

b) cách tính số đồng phân AnKen CnH2n (n ≥ 2).

Xem thêm: Hình Ảnh Cu Chưa Mở Mắt "

– CTTQ: CnH2n (n ≥ 2).

– Anken tất cả đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối đôi cùng đồng phân hình học.

– Mẹo tính nhanh đồng phân anken:

Xét 2C với nối đôi, từng C sẽ liên kết với 2 nhóm nạm (giống hoặc khác nhau).

Ví dụ cùng với C4H8: Trừ đi 2C mang nối đôi đã còn 2C và H đội thế.


*

Nếu đề bài yêu ước tính đồng phân kết cấu sẽ là: 1+1+1 = 3 đồng phân. Ví như yêu cầu tính đồng phân (bao có đồng phân hình học) đang là 1+1+2 = 4 đồng phân.

Ví dụ: cùng với C5H10: Trừ đi 2C với nối đôi vẫn còn 3C và H nhóm thế.


*

c) cách tính số đồng phân Ankin CnH2n-2 (n ≥ 2)

– Ankin là phần nhiều hiđrocacbon ko no, mạch hở, vào phân tử cất một liên kết ba.

– CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).

– Ankin tất cả đồng phân mạch C, đồng phân địa điểm nối cha và không có đồng phân hình học.

– Mẹo tính cấp tốc đồng phân ankin:

Xét 2C mang nối ba, từng C sẽ liên kết với một nhóm vắt (giống hoặc khác nhau).

Ví dụ cùng với C4H6: Trừ đi 2C có nối bố sẽ còn 2C và H là nhóm thế.

C1

C2

1C

1C

1 đồng phân

2C

H

1 đồng phân

Ta tất cả 2 đồng phân ankin.

d) Số đồng phân ancol đối chọi chức no CnH2n+2O:

Công thức:

Số ancol CnH2n+2O = 2n-2 (n 3 → C5

C3H7OH: 23-2 = 2 đồng phân.

e) Số đồng phân andehit đối kháng chức no CnH2nO:

Công thức:

Số andehit CnH2nO = 2n-3 (n 3H6O, C4H8O.

C3H6O, C4H8O là bí quyết của anđehit no, 1-1 chức, mạch hở.

Với C3H6O: 23-3 = 1 đồng phân: CH3CH2CHO

Với C4H8O: 24-3 = 2 đồng phân: CH3CH2CH2CHO; (CH3)2CHCHO

f) Số đồng phân axit cacboxylict đối chọi chức no CnH2nO2:

Công thức:

Số axit CnH2nO2 = 2n-3 (n nH2nO2:

Công thức:

Số este CnH2nO2 = 2n-2 (n nH2n+3N:

Công thức:

Số amin CnH2n+3N = 2n-1 (n

*

*

*

Lưu ý: Anđehit cùng xeton tất cả cùng công thức phân tử cùng với nhau, nên khi đề bài bác chỉ đến CTPT cơ mà không nhắc đến một số loại hợp hóa học nào thì cần tính cả hai.

Xem thêm: Cách Làm Kẹo Cu Đơ Chính Gốc Hà Tĩnh, Cách Làm Kẹo Cu Đơ Chuẩn Vị Của Người Hà Tĩnh

CnH2n-6 = (n – 6)2 (7 ≤ n ≤10)

Tính số đồng phân của những hiđrocacbon thơm C7H8

Ta có n = 7, chũm vào công thức ta được (7-6)2 = 1

n) Đồng phân phenol đối chọi chức:

CnH2n-6O = 3n-6 (6 7H8O: 37-6 = 3 đồng phân.

o) bí quyết tính số đi, tri, tetra…..n peptit tối đa tạo vị hỗn hợp có x amino axit khác nhau:

Số n peptit max = xn

Ví dụ: tất cả tối đa bao nhiêu đipeptit, tripeptit chiếm được từ lếu hợp bao gồm 2 amino axit là glyxin cùng alanin?

+ Số đipeptit = 22 = 4

+ Số tripeptit = 23 = 8

5. Một trong những bài tập áp dụng

Bài 1: Hợp chất X có CTPT C4H8. Xác định các đồng phân cấu tạo của X