Chức năng của nhiễm sắc thể

     

NST là cấu tạo mang gen có chào bán chất là ADN, chính nhờ sự tự sao của ADN đưa (lén sự tụ nhăn đồi của NST, nhờ vào đó những gen lao lý tính trạng được di truyền qua những thế hệ tế bào và có tỉ lệ)
Bạn đang xem: Chức năng của nhiễm sắc thể

NST là kết cấu mang ren có thực chất là ADN có vai trò đặc biệt đối với sự di truyền:

- việc tập hòa hợp ADN thành NST bao gồm vai trò lưu giữ giữ, bảo vệ thông tin dt trong tế bào.

- Sự từ sao của ADN mang đến sự nhân song của NST, dựa vào đó các gen phương pháp tính trạng được dt qua những thế hệ.

Sơ đồ bốn duy Nhiễm sắc đẹp thể (NST):

*

truongsontay.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*Xem thêm: Em Ơi Em Đang Làm Gì Vậy Nhaccuatui, Em Đang Làm Gì

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp truongsontay.com
Xem thêm: Giải Sinh 9 Bài 2 Sinh Học 9 Bài 2: Lai Một Cặp Tính Trạng, Giải Bài 2 Sinh 9: Lai Một Cặp Tính Trạng

Cảm ơn các bạn đã áp dụng truongsontay.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép truongsontay.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.