CHẤT BÉO Ở THỂ LỎNG LÀ

     

Chất khủng no : thường là hóa học rắn, có nhiều trong mỡ động vật hoang dã (mỡ bò, mỡ heo,...)

Chất to không no : thường xuyên là hóa học lỏng, có rất nhiều trong dầu thực vật dụng (dầu lạc, dầu dừa,...)

Đáp án bắt buộc chọn là: A


Cho những phát biểu sau đây:

a)Chất khủng là trieste của glixerol với những axit monocacboxylic tất cả số nguyên tử cacbon chẵn (12C → 24C), mạch cacbon dài không phân nhánh...

b)Lipit bao gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit...

c)Chất bự là các chất lỏng.

d)Chất phệ chứa đa số gốc không no của axit mập thường là hóa học lỏng ở nhiệt độ phòng và được hotline là dầu.

e)Phản ứng thủy phân chất lớn trong môi trường kiềm là bội phản ứng thuận nghịch.

f)Chất béo là thành phần chủ yếu của dầu, mỡ đụng thực vật.

Những tuyên bố đúng là:


A. a, b, d, f.


B.

Bạn đang xem: Chất béo ở thể lỏng là

a, b, c.


C.c, d, e.


D.a, b, d, e


Câu 2:


Câu nào không nên khi nói đến lipit?


A.Có vào tế bào sống


B.Nhẹ hơn nước, ko tan vào nước..


C.Tan vào nước


D.Bao gồm những chất béo, sáp, steroit,…


Câu 3:


Axit panmitic gồm công thức phân tử là:


A. C17H35COOH


B.C15H31COOH


C.

Xem thêm: Tải Nhạc Chuông Không Phải Dạng Vừa Đâu Remix, Tải Nhạc Chuông Không Phải Dạng Vừa Đâu

C17H33COOH


D.C17H31COOH


Câu 4:


Cho các phát biểu sau đây:

a) Chất to là trieste của glixerol với những axit monocacboxylic tất cả số nguyên tử cacbon chẵn (12C → 24C), mạch cacbon nhiều năm không phân nhánh...

b) Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit...

c) Chất khủng là những chất lỏng.

d) Chất bự chứa đa số gốc ko no của axit bự thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng với được hotline là dầu.

e) phản nghịch ứng thủy phân chất khủng trong môi trường xung quanh kiềm là làm phản ứng thuận nghịch.

f) Chất phệ là thành phần chính của dầu, mỡ đụng thực vật.

Những phạt biểu không nên là


A. a, c, d


B.b, c, a


C.c, d, e


D.c,e


Câu 5:


Axit oleic gồm công thức phân tử là


A. C17H35COOH


B.C15H31COOH


C.C17H33COOH


D.C17H31COOH


Câu 6:


Cho những chất sau: Tristearin, triolein, tripanmitin, trilinolein, metyl axetat. Ở nhiệt độ phòng có bao nhiêu chất có trạng thái lỏng là


A. 1


B. 2


C.3


D. 4


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại truongsontay.com


*

link
thông tin truongsontay.com
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


truongsontay.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


truongsontay.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Cách Chuyển Máy Điện Thoại Bàn, Cách Chuyển Máy Điện Thoại Nội Bộ Panasonic


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email các bạn đăng ký để mang lại mật khẩu
đem lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


truongsontay.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui lòng để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
truongsontay.com