BÀI THỰC HÀNH 2 SỰ LAN TỎA CỦA CHẤT

     

I. MỘT SỐ QUY TẮC AN TOÀN lúc LÀM THÍ NGHIỆM

Khi làm cho thí nghiệm hóa học, phải tuyệt vời và hoàn hảo nhất tuân theo các quy tắc an ninh trong phòng thí nghiệm và sự lí giải của thầy cô giáo.Khi làm cho thí nghiệm cần trật tự, gọn gàng gàng, cẩn thận, triển khai thí nghiệm theo đúng trình tự quy định.Tuyệt đối không làm đổ vỡ, không nhằm hóa chất bắn vào tín đồ và quần áo. Đèn đụng dùng dứt cần bịt nắp để tắt lửa.Sau khi có tác dụng thí nghiệm thực hành rất cần phải rửa lao lý thí nghiệm, dọn dẹp vệ sinh phòng thí nghiệm.