Bài Tập Nguyên Phân Giảm Phân Thụ Tinh

     

Bài tập về nguyên phân và sút phân tổng hợp các bài tập về nguyên phân và giảm phân có kèm lời giải cụ thể giúp các em học giỏi môn Sinh học phần nguyên phân, bớt phân, ôn thi học sinh xuất sắc môn Sinh lớp 10, 11 hiệu quả. Chúc các em học tập tốt.

Bạn đang xem: Bài tập nguyên phân giảm phân thụ tinh


Giải bài xích tập trang 9 SGK Sinh học lớp 10: những cấp tổ chức triển khai của trái đất sống

Bài tập 1: 10 tế bào sinh dục nguyên sơ phân bào liên tiếp với số lần hệt nhau ở vùng sinh sản, môi trường cung ứng 2480 nhiễm sắc thể đơn, toàn bộ các tế bào con đến vùng chín bớt phân đã đòi hỏi môi trường tế bào cung cấp thêm 2560 nhiễm sắc thể đơn. Hiệu xuất thụ tinh của giao tử là 10 % và tạo nên 128 hợp tử. Biết không tồn tại hiện tượng trao đổi chéo cánh xảy ra trong sút phân.

Hãy xác định:

a. Bộ nhiễm dung nhan thể 2n của loài và tên của chủng loại đó

b. Tế bào sinh dục nguyên sơ là đực tuyệt cái? Giải thích?

Cách giải

a. Gọi x là số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai, 2n là cỗ nhiễm nhan sắc thể lưỡng bội của loài, ta có:

2n(2x – 1)10 = 2480 và 2n2x10 = 2560 → n = 8 (ruồi giấm)

2n.2x.10 = 2560 → x = 5

b. Số tế bào nhỏ sinh ra: 320

Số giao tử thâm nhập thụ tinh: 128/10 . 100 = 1280

Số giao tử hiện ra từ từng tế bào sinh giao tử: 1280/320 = 4 suy ra là con đực

Bài tập 2: Ở 1 loài ong mật, 2n=32. Trứng khi được thụ tinh đã nở thành ong chúa hoặc ong thợ tuỳ điều kiện về dinh dưỡng, còn trứng ko được thụ tinh thì nở thành ong đực.

Một ong chúa đẻ được một vài trứng có trứng được thụ tinh cùng trứng ko được thụ tinh, dẫu vậy chỉ gồm 80% số trứng được thụ tinh là nở thành ong thợ, 60% số trứng ko được thụ tinh là nở thành ong đực, những trường hợp sót lại đều không nở cùng bị tiêu biến. Các trứng nở thành ong thợ với ong đực nói trên cất tổng số 155136 NST, hiểu được số ong đực con bởi 2% số ong thợ con.


a/ kiếm tìm số ong thợ nhỏ và số ong đực con.

b/ toàn bô trứng được ong thợ đẻ ra trong đợt nói bên trên là bao nhiêu?

c/ nếu như số tinh dịch trực tiếp thụ tinh với các trứng chiếm phần 1% đối với tổng số tinh trùng sinh ra thì toàn bô NST trong số tinh trùng với tế bào trứng bị tiêu đổi mới là bao nhiêu?

Cách giải

a/ hotline x là số ong thợ, y là số ong đực thì y = 0,02x

Ta có 32x + 16 x 0,02x =155136; x = 4800; y = 96

b/ tổng cộng trứng đẻ là (4800×100/80) + (96×100/60) = 6160

c/ toàn bô nhiễm sắc đẹp thể bị tiêu biến

– Số trứng thụ tinh đẻ ra: 4800 x 100/80 = 6000 trứng

– Số tinh trùng không thụ tinh: (6000 x 100) – 6000 = 594000

– Số trứng không thụ tinh đẻ ra: 96 x 100/60 = 160 trứng

– Số trứng không thụ tinh ko nở: 160 – 96 = 64

– Số trứng thụ tinh ko nở: 6000 – 4800 = 1200

– tổng số nhiễm dung nhan thể bị tiêu biến: (32 x 1200) + 16(64 + 594000) = 9543424 NST

Bài tập 3: Một tế bào sinh dục sơ khai của một loài tiến hành nguyên phân thường xuyên một số đợt yên cầu môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu xuất hiện 504 nhiễm sắc đẹp thể (NST) solo mới. Các tế bào bé sinh ra từ đợt nguyên phân cuối cùng đều bớt phân thông thường tạo 128 tinh trùng cất NST Y.

Xem thêm: Các Phần Mềm Học Tập Tin Học 7, Giải Tin Học 7 Chương 2: Phần Mềm Học Tập

a. Số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai?

b. Khẳng định bộ NST 2n của loài?

c. Trong quá trình nguyên phân đó có bao nhiêu thoi tơ vô sắc được hình thành?

d. Tính số lượng NST đơn môi trường hỗ trợ cho toàn thể quá trình chế tạo ra giao tử từ một tế bào sinh dục sơ khai

e. Tất cả bao nhiêu kiểu sắp đến xếp của những NST kép trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc ở kì thân 1 phân bào sút nhiễm.

GIẢI

Số dịp nguyên phân:

– Số tinh trùng mang NST Y = tinh trùng có NST X = 128

Tổng số tinh trùng chế tạo thành: 128 × 2 = 256

Số TB sinh tinh: 256/4 = 64

Số dịp nguyên phân: hotline K là số đợt nguyên phân

2k = 64 → k = 6

Bộ NST 2n: (26 – 1) × 2n = 504 → 2n = 8

– Số thoi vô nhan sắc hình thành: 26 – 1 = 63

– Số NST môi trường cung cấp cho tế bào sinh dục sơ khai chế tạo giao tử:

(26-1 + 1) × 8 = 1016

– Số kiểu thu xếp là: 8 kiểu chuẩn bị xếp.

Bài tập 4: 10 tế bào sinh dục của một khung hình nguyên phân tiếp tục một số đợt yên cầu môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu để tạo ra 2480 NST đối kháng mới tương đương. Các tế bào nhỏ đều trải qua vùng sinh trưởng lao vào vùng chín, sút phân khiến cho các giao tử, môi trường xung quanh nội bào đã cung cấp thêm nguyên liệu tạo cho 2560 NST đơn. Công suất thụ tinh của giao tử 10% khiến cho 128 thích hợp tử lưỡng bội bình thường.

a. Xác định bộ NST lưỡng bội của loài?

b. Xác định giới tính của khung người tạo nên các giao tử trên?

c. Các hợp tử được chia thành hai team A cùng B có số lượng bằng nhau. Mỗi hòa hợp tử trong nhóm A gồm số dịp nguyên phân gấp 2 lần số dịp nguyên phân trong team B. Những hợp tử trong những nhóm có số lần nguyên phân bởi nhau. Tổng cộng NST đối kháng có trong toàn bộ các tế bào con sinh ra từ 2 nhóm bằng 10240 NST 1-1 lúc chưa nhân đôi. Tìm kiếm số lần nguyên phân của mỗi hòa hợp tử trong những nhóm tế bào?

Cách giải

a. Ở vùng chín từng tế bào sinh dục tất cả một lần nhân đôi NST ở kì trung gian của lần phân bào I nên con số NST cung cấp bằng con số NST có trong tế bào ban đầu trước khi bước vào giảm phân. Suy ra số lượng NST 1-1 có trong các tế bào trước khi triển khai giảm phân là 2560 NST đơn.

Xem thêm: Top 5 Phần Mềm Dịch Bằng Giọng Nói Chất Lượng Số 1 2022, Top 5 Phần Mềm Dịch Giọng Nói Chuẩn Nhất

– số lượng NST đối kháng có vào 10 tế bào sinh dục sơ khai là 2560 – 2480 = 80

– bộ NST lưỡng bội của loài 2n = 80/10 = 8

b. Với hiệu suất thụ tinh 10% để tạo thành 128 đúng theo tử thì con số giao tử rất cần phải có: 128/10 x 100 = 1280 giao tử

– số lượng tế bào sinh dục con khi chưa lao vào vùng chín được tạo thành từ đội tế bào trên: 2560/8 = 120 tế bào

Nếu những tế bào này là tế bào sinh trứng thì chỉ tạo ra 320 tế bào trứng, không đủ hoàn tất quá trình thụ tinh. Vậy team tế bào trên là tế bào nam nữ đực. Vị tạo được: 320 x 4 = 1280 tinh trùng.

c. Gọi số lần nguyên phân của mỗi đúng theo tử trong team B là k. Suy ra tần số nguyên phân của thích hợp tử trong đội A là 2k. Theo trả thiết ta có phương trình: 

*