BÀI GIẢNG QUANG HỢP Ở THỰC VẬT

     
Bạn đang xem đôi mươi trang chủng loại của tài liệu "Bài giảng môn Sinh học lớp 11 - bài xích 9: Quang phù hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 cùng CAM", để thiết lập tài liệu gốc về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD làm việc trên


Bạn đang xem: Bài giảng quang hợp ở thực vật

Tài liệu gắn thêm kèm:

*
bai_giang_mon_sinh_hoc_lop_11_bai_9_quang_hop_o_cac_nhom_thu.ppt

Nội dung text: bài bác giảng môn Sinh học tập lớp 11 - bài 9: Quang đúng theo ở các nhóm thực đồ gia dụng C3, C4 và CAM

Welcome! bài bác 9 Quang đúng theo ở những nhĩm thực đồ vật C3 , C4 với CAM Tổ 2 - 11A1I. Kh¸i niƯm nhị pha cđa quang quẻ hỵp Hình 8.1. Quá trình ơxi hĩa H2O (pha sáng), quy trình khử CO2 (pha tối)I. Tư tưởng về 2 trộn trong quang hợp quy trình quang hợp gồm 2 pha: + pha sáng: Gồm những phản ứng đề nghị ánh sáng. + pha tối: Gồm những phản ứng khơng cần ánh sáng nhưng phụ thuộc vào vào sức nóng độ.II. Quang quẻ HỢP Ở CÁC NHĨM THỰC VẬT 1. Trộn sáng1. Trộn sáng Là quá trình chuyển đổi quang năng thành hĩa năg trong ATP, NADPH hỗ trợ cho pha buổi tối quang hợp, đôi khi quang phân li nước rước H+ cùng thải oxi. + quang phân li nước: Ánh sáng sủa + 2H2O 4H + 4e + O2 Diệp lục + xuất hiện NADPH với ATP. 4H+ + 4e + 2NADP+ 2 NADPH 3ADP + 3Pi + tích điện 3 ATPPhương trình tổng quát: + 12H2O + 18ADP + 18Pvơ cơ + 12NADP →18ATP + 12NADPH + 6O2 thành phầm của trộn sáng2. Pha tối - diễn ra : chất nền strơma - Nguyên liệu: CO2, ATP, NADPH - Là quá trình khử CO2 chất hữu cơ nhờ ATP cùng NADPH tạo nên trong trộn sáng. - sản phẩm : Glucơzơ, NADP+, ADP. Khác biệt ở những nhĩm thực vậta. THƯC VẬT C3 Lúa khoai sắn - sinh sống trong đk khí hậu ơn hịa: Ánh sáng, nhiệt độ, CO2 với O2 thông thường - thắt chặt và cố định CO2 theo chu trình Canvin (C3)Giai đoạn cố định CO2 APG CO2 Axit Photpho Glixêric RiDP tiến trình ATP + NADPH Ribulơzơ – 1,5 – đi Photphat khử ATP AlPG Alđêhit Photpho Glixêric tiến trình tái sinh hóa học nhận AlPG C6H12O6 T bột, aa, prơ, lipit CHU TRÌNH CANVIN (C3)Chu trình Canvin có 3 quá trình + quy trình cacboxil hố (cố định CO2): 3 RiDP + 3 CO2 → 6 APG + tiến trình khử với sự tham gia của 6ATP và 6NADPH: 6APG → 6AlPG + tiến độ tái sinh hóa học nhận RiDP và sản xuất đường với sự tham gia của 3 ATP: 5AlPG → 3RiDP 1AlPG → Tham gia tạo nên C6H12O6 Phương trình tổng quát của quang đãng hợp: 12H2O + 6CO2 + Q (năng lượng ánh sáng) → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O hóa học nhận CO2 đầu tiên: ribulơzơ-1,5-điphotphat Sản phẩn định hình đầu tiên: APGb. THỰC VẬT C4 Ngơ Mía rau xanh dền - sinh sống trong điều kiện khí hậu nhiệt đới, cấu tạo lá cĩ tế bào bao bĩ mạch. Cĩ độ mạnh quang hòa hợp cao bắt buộc cĩ năng suất caoCẤU TRÚC LÁ THỰC VẬT C4PHA CO2 PEP TỐI TRONG chất 4C CHU (axit ôxalôaxêtic TRÌNH C quang quẻ axit malic) 4 HỢP hóa học 3C Ở CO2 (axit piruvic) Rib-1,5-điP THỰC CHU TRÌNH C3 (CANVIN) APG VẬT C6H12O6 AlPG C4Quá trình cố định và thắt chặt CO2 ra mắt 2 lần + Lần 1 lấy CO2 từ không khí và khử CO2 thành AM ra mắt ở lục lạp tế bào mô giậu. + Lần 2 cố định và thắt chặt CO2 trong quy trình Canvin thành những hợp hóa học hữu cơ diễn ra trong lục lạp tế bào bao bó mạch.⚫ Thực đồ C4 cĩ những ưu bài toán hơn so với thực vật dụng C3 là: - cường độ quang hòa hợp cao hơn, điểm bù CO2 thấp hơn, điểm bão hịa tia nắng cao hơn, nhu cầu nước phải chăng hơn, thốt khá nước thấp hơn yêu cầu thực đồ gia dụng C4 cĩ năng suất cao hơn nữa thực thiết bị C3.c. Thực trang bị CAM DỨA XƯƠNG RỒNG THANH LONG Sống ở vùng sa mạc, điều kiện khơ hạn kéo dài. Vì chưng lấy được ít nước nên để tránh mất nước vị thốt khá nước, cây đĩng khí khổng vào buổi ngày mở vào đêm hôm để dấn CO2.Cố định CO2 ngơi nghỉ thực vật CAM Thực thứ CAM quá trình cố định CO2 diễn ra 2 lần + Lần 1 mang CO2 từ khơng khí và khử CO2 thành AM diễn ra vào ban đêm + Lần 2 cố định CO2 trong quy trình Canvin hóa học hữu cơ ra mắt vào ban ngàyBản chất hĩa học của tuyến phố CAM hệt như chu trình C4. Điểm khác biệt so với tuyến phố C4 là: TV C4 TV CAM -Cả 2 quy trình của con -Giai đoạn đầu cố định đường C4 đều diễn ra CO2 được thực hiện vào vào ban ngày. Ban đêm. -Giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin được tiến hành vào ban ngày. -TV CAM khơng cĩ 2 một số loại lục lạp rất thực vật C4Thực đồ dùng C4 Thực đồ vật CAMMột số đặc điểm phân biệt TV C3, C4, và CAM Điểm so sánh C3 C4 CAM Điều kiện Sống đa số ở Sống làm việc vùng khí Sống ở vùng sa sinh sống vùng ơn đới, á hậu sức nóng đới.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Dưa Chuột Và Dưa Leo (Dưa Chuột), Dưa Chuột Khác Dưa LeoXem thêm: Which Is Better ? Amd Radeon R7 M445 Vs Nvidia Geforce 940Mx

Mạc, điều kiện khơ nhiệt đới. Hạn kéo dài. Hình hài giải - Lá thông thường - Lá thông thường - Lá mọng nước phẫu lá - Cĩ một một số loại lục - Cĩ 2 nhiều loại lục lạp - Cĩ một nhiều loại lục lạp sinh hoạt tế bào mơ ngơi nghỉ tế bào mơ dậu và lạp làm việc tế bào mơ dậu. Dậu. Tế bào bao bĩ mạch. Cường độ Trung bình Cao rẻ quang hợp nhu cầu nước Cao Thấp, bằng 50% thực Thấp vật dụng C3 Hơ hấp sáng Cĩ Khơng Khơng Năng suất sinh vừa phải Cao phải chăng họcBảng so sánh quy trình quang hợp ở những nhĩm thực vật dụng C3, C4, CAM Điểm so sánh C3 C4 CAM chất nhận co 2 RiDP (Ribulơzơ PEP (phơtpho PEP (phơtpho thứ nhất 1,5 diphơtphat). Enol pyruvat). Enol pyruvat). Enzim cố định và thắt chặt PEP-cacboxilaza PEP- cacboxilaza co Rubisco. 2 và Rubisco. Với Rubisco. Thành phầm cố APG (axit AOA (axit AOA (axit định CO2 đầu phơtpho glixeric) oxalo axetic). Oxalo axetic). Tiên chu trình Cĩ. Cĩ. Cĩ. Canvin Lục lạp tế bào mơ Khơng gian thực Lục lạp tế Lục lạp tế giậu với lục lạp tế hiện tại bào mơ giậu. Bào mơ giậu. Bào bao bĩ mạch. Thời gian cố định CO ban đêm, Ban ngày. Ban ngày. 2 khử CO2 ban ngày.• Kết luận: - chu trình Canvin mãi mãi ở hầu như lồi thực vật. Tổng hợp chất hữu cơ trong quang thích hợp được bước đầu từ AlPG của chu trình Canvin gửi hĩa thành glucozơ, tinh bột, sacarơzơ, prơtêin và lipit