Bài 58 trang 28 sgk toán 6 tập 1

     

xem lại lý thuyết: Lũy vượt với số nón tự nhiên. Nhân-chia hai lũy thừa thuộc cơ số
Bài tập khác

Bài 64 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết hiệu quả phép tính bên dưới dạng một lũy thừa:

a, $2^3.2^2.2^4$

b, $10^2.10^3.10^5$

c, $x.x^5$

d, $a^3.a^2.a^5$


Bài 72 trang 31 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Số bao gồm phươnglà số bằng bình phương của một số tự nhiên (ví dụ 0, 1, 4, 9, 16, ...). Từng tổng sau bao gồm là một trong những chính phương không?

a) 13+ 23

b) 13+ 23+ 33

c) 13+ 23+ 33+ 43


Bài 71 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tìm số tự nhiên c, biết rằng với đa số $nin mathbbN^*$ ta gồm :

a) $c^n=1$

b) $c^n=0$


Bài 70 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết những số : 987 ; 2564 ; $overlineabcde$ bên dưới dạng tổng các lũy vượt của 10.

Bạn đang xem: Bài 58 trang 28 sgk toán 6 tập 1


Bài 69 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền chữ Đ (đúng ) hoặc chứ S (sai) vào ô vuông:

a) 33. 34bằng:312☐912☐37☐67☐

b) 55: 5 bằng:55☐54☐53☐14☐

c) 23. 42bằng:86☐65☐27☐26☐


Bài 68 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính bởi hai cách:

Cách 1: Tính số bị chia, tính số phân chia rồi tính thương.

Cách 2: chia hai lũy thừa cùng cơ số rồi tính kết quả

a) $2^10:2^8$

b) $4^6:4^3$

c) $8^5:8^4$

d) $7^4:7^4$


Bài 67 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết công dụng mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) $3^8:3^4$

b) $10^8:10^2$

c) $a^6:a,,(a e 0)$


Bài 66 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Đố: Ta biết $11^2=121$ và $111^2=12321$.

Hãy dự đoán: $1111^2$ bởi bao nhiêu ? khám nghiệm lại dự đoán đó.

Xem thêm: Lưu Video Trên Instagram Về Máy Tính, Điện Thoại Cực Đơn Giản


Bài 65 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Bằng biện pháp tính, em hãy cho biết số nào lớn hơn trong hai số sau?

a) $2^3$ và $3^2$

b) $2^4$ với $4^2$

c) $2^5$ và $5^2$

d) $2^10$ cùng 100


Bài 56 trang 17 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết gọn những tích sau bằng phương pháp dùng lũy thừa.

a) 5.5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2

c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10


Bài 63 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền vết "X" vào ô say đắm hợp:

Câu

Đúng

Sai

a) 23. 22= 26

b) 23. 22= 25

c) 54. 5 = 54


Bài 62 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a) Tính $10^2,,;,,10^3,,;,,,10^4,,;,,10^5,,;,,10^6$

b) Viết mỗisố sau dưới dạng lũy vượt của 10

1 000; 1 000 000; 1 tỉ; 100 ... 0 12 chữ số 0


Bài 61 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Trong các số sau, số làm sao là lũy vượt của một số trong những tự nhiên với số mũ to hơn 1 (chú ý rằng bao hàm số có khá nhiều cách viết bên dưới dạng lũy thừa):

8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100


Bài 60 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết công dụng mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a, $3^3.3^4$ b, $5^2.5^7$ c, $7^5.7$


Bài 59 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a)Lập bảng lập phương các số tự nhiên và thoải mái từ 0 cho 10.

Xem thêm: Tải Bài Hát Tự Thương Lấy Mình Mp3, Tự Thương Lấy Mình

b)Viết mỗi số sau thành lập phương của một trong những tự nhiên: 27; 125; 216.


Bài 57 trang 17 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính giá chỉ trị những lũy quá sau:

a) $2^3,,2^4,,2^5,,2^6,,2^7,,2^8,,2^9$,$2^10$

b) $3^2,,3^3,,3^4,,3^5$

c) $4^2,,4^3,,4^4$

d) $5^2,,5^3,,5^4$

e) $6^2,,6^3,,6^4$


*

*

học toán trực tuyến, kiếm tìm kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.