Ảnh Hưởng Của Tin Học Đối Với Xã Hội

     

Cùng Top lời giải trả lời chính xác nhất cho câu hỏi trắc nghiệm: “Tác động của tin học đối với xã hội là?” kết hợp với những kiến thức mở rộng về tin học là tài liệu hay dành cho các bạn học sinh trong quá trình luyện tập trắc nghiệm.

Bạn đang xem: ảnh hưởng của tin học đối với xã hội


1. Khái niệm về Tin học là gì?

2. Sự hình thành và phát triển của tin học

3. Các phân nhánh quan trọng của tin học


Trắc nghiệm: Tác động của tin học đối với xã hội là?

A. Sự phát triển của tin học cũng làm thay đổi nhận thức và cách tổ chức, vận hành các hoạt động xã hội 

B. Những thiết bị hiện đại và tiện ích do tin học mang lại cũng góp phần thay đổi phong các sống của con người

C. Góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của hầu hết các lĩnh vực khoa học công nghệ cũng như khoa học xã hội

D. Cả A, B và C


Trả lời: 

Đáp án đúng D.  Cả A, B và C

Giải thích:

Tác động của tin học đối với xã hội là:

+ Sự phát triển của tin học cũng làm thay đổi nhận thức và cách tổ chức, vận hành các hoạt động xã hội

+ Những thiết bị hiện đại và tiện ích do tin học mang lại cũng góp phần thay đổi phong cách sống của con người

+ Góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của hầu hết các lĩnh vực khoa học công nghệ cũng như khoa học xã hội Tin học và máy tính ngày nay đã trở thành động lực và lực lượng sản xuất, góp phần phát triển kinh tế và xã hội

Kiến thức tham khảo về tin học

1. Khái niệm về Tin học là gì?

- Tin học hay còn gọi là Informatic là ngành khoa học nghiên cứu về các phương pháp xử lý. Và lưu trữ thông tin bằng các thiết bị điện tử (đặc biệt là máy vi tính).

- Hay Tin học là một ngành khoa học chuyên sâu nghiên cứu và tìm hiểu quá trình tự động hóa việc tổ chức. Lưu trữ và xử lý thông tin của hệ thống máy tính cụ thể hay là trừu tượng (ảo). Hay hiểu các khác, tin học bao hàm tất cả các nghiên cứu và kỹ thuật có liên quan đến việc mô phỏng, thay đổi và tái tạo thông tin.Tin học có thể hiểu theo nghĩa về các việc liên quan đến máy tính hay tin học văn phòng.

- Tin học đọc dich theo tính pháp là informatique. Ngày này ý nghĩ tương đương vơí từ này theo tiếng anh là computer science ( khoa học về máy tính)

*

2. Sự hình thành và phát triển của tin học

- Từ lâu, con người đã quan tâm đến thông tin. Tuy nhiên trước đây những kết quả đạt được chưa có tính hệ thống và chỉ mới xuất hiện rải rác ở một số lĩnh vực khoa học.

- Trong vài thập kỷ gần đây, xã hội loài người có sự bùng nổ về thông tin. Theo quan điểm truyền thống, ba nhân tố cơ bản của nền kinh tế là điều kiện tự nhiên, nguồn lao động và vốn đầu tư. Ngày nay, ngoài ba nhân tố then chốt đó xuất hiện một nhân tố mới rất quan trọng, đó là thông tin – một dạng tài nguyên mới.

Xem thêm: Cách Trang Trí Nón Lá Nhỏ Trang Trí Làm Quà Lưu Niệm, Các Kiểu Trang Trí Nón Lá

- Lịch sử hình thành và phát triển của xã hội loài người đang ở nền văn minh thứ ba. Sự hình thành và phát triển của mỗi nền văn minh gắn liền với một công cụ lao động mới, chẳng hạn như máy hơi nước – đối với nền văn minh công nghiệp, máy tính điện tử – đối với nền văn minh thông tin.

- Cùng với việc sáng tạo ra công cụ mới là máy tính điện tử, con người cũng tập trung trí tuệ từng bước xây dựng ngành khoa học tương ứng để đáp ứng những yêu cầu khai thác tài nguyên thông tin.

- Trong bối cảnh đó, ngành tin học được hình thành và phát triển thành một ngành khoa học với các nội dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu riêng và ngày càng có nhiều ứng dụng trong đó hầu hết các lĩnh vực hoạt động của xã hội loài người.

Xem thêm: Đề 2: Văn Học Là Tình Thương Năm 2021, Nghị Luận Về Văn Học Và Tình Thương

- Ngành tin học có những đặc điểm tương tự như ngành khoa học khác nhưng cũng có một số đặc thù riêng. Một trong những đặc thù đó là quá trình nghiên cứu và triển khai các ứng dụng không tách rời việc phát triển và sử dụng máy tính điện tử

3. Các phân nhánh quan trọng của tin học

- Công nghệ thông tin (tiếng Anh: Information technology): nghiên cứu việc áp dụng công nghệ trong việc quản trị và xử lý thông tin 

- Hệ thống thông tin (tiếng Anh: information system): bao gồm các yếu tố có quan hệ với nhau cùng làm nhiệm vụ thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối thông tin và dữ liệu và cung cấp một cơ chế phản hồi để đạt được một mục tiêu định trước trong các cơ quan tổ chức lớn. 

- Khoa học máy tính (tiếng Anh: Computer science) ngành nghiên cứu các cơ sở lý thuyết của tin học như thuật toán, ngôn ngữ hình thức, lý thuyết đồ thị, đồ họa máy tính… nghĩa là chỉ có liên quan gián tiếp đến phần mềm và máy tính. Khái niệm gần như tương đương (nhưng không hoàn toàn tương đương) trong tiếng Pháp là Informatique théorique. 

- Kỹ thuật máy tính (tiếng Anh: Computer engineering): nghiên cứu về việc chế tạo và sử dụng các thiết bị tin học. 

- Kỹ nghệ phần mềm (tiếng Anh: Software engineering): Tập trung vào đặc tả, phân tích, thiết kế, xây dựng, và kiểm thử phần mềm; bao gồm các phương pháp phát triển (chẳng hạn mô hình thác nước và lập trình cực đoan) và quản lý dự án 

- Mạng máy tính (tiếng Anh: computer network hay network system) là sự kết hợp các máy tính lại với nhau thông qua các thiết bị nối kết mạng và phương tiện truyền thông (giao thức mạng, môi trường truyền dẫn) theo một cấu trúc nào đó và các máy tính này trao đổi thông tin qua lại với nhau. Tin học kinh tế: Xây dựng các hệ thống phức hợp giữa tin học và kinh tế/xã hội, qua đó ứng dụng và phát triển chúng trong thực tế nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế cũng như xã hội.